Koliki su prihodi i imovina poslanika Srpske liste na Kosovu? 1Predali listu kandidata Foto: Srpska lista/FB (Arhiva)

Kosovska agencija protiv korupcije objavila je najnovije izjave o imovini i prihodima koje su podneli visoki javni funkcioneri.

Prema zakonu, ovi funkcioneri imaju obavezu da svake godine podnesu informacije o svojoj imovini, kao i imovini svojih članova porodice. Izjava o imovini obuhvata i informacije koje se tiču pokretne i nepokretne imovine, ušteđevine, posedovanju akcija i hartija od vrednosti, finansijskih obaveza prema pravnim i fizičkim licima, ali i godišnjim prihodima.

Da prijave svoju imovinu i imovinu članova porodice imali su i poslanici u kosovskoj skupštini, među kojima su i oni iz redova Srpske liste. Informacije o njihovoj imovini pogledajte u nastavku. Informacije su preuzete iz izjava o imovini koje su podnete kosovskoj agenciji protiv korupcije i objavljene na Internet stranici ove agencije.

Ovim izjavama dodata je i izjava Gorana Rakića – jedinog ministra u kosovskoj vladi iz srpske zajednice. Izjavama nedostaju informacije o Slavku Simiću, jer njegova izjava nije dostupna na zvaničnoj Internet stranici kosovske agencije za borbu protiv korupcije.

Iako je trebalo da funkcioneri jasno navedu sve funkcije u odeljku koji je za to namenjen, pojedini su navodili samo jednu funkciju, da bi potom u odeljku za godišnje prihode navodili dodatne prihode, iz čega može da se zaključi da imaju više funkcija, ali i da to nisu jasno naveli.

Pojedini funkcioneri su navodili mesečne prihode umesto godišnje iako jasno piše da bi trebalo da navedu prihode na godišnjem nivou.

Iz pojedinih izjava o imovini može da se zaključi da su pojedini iznosi navođeni u dinarima, a da to nije jasno precizirano od strane funkcionera. Poreklo imovine u više izjava nije precizirano, već su navođeni termini poput – „vlasništvo“, „stečeno“, „lična svojina“, „ušteđevina“, „lično“.

U izvorima prihoda pojedini funkcioneri su navodili neprecizne podatke, odnosno termine kao što su „opština“, „skupština“, „radni odnos“, „poslanik“, „opština uprava“ i slično. Pojedini funkcioneri su identično učinili kada su u pitanju i dodatne funkcije, odnosno neprecizno su ih navodili. Takođe, pojedine informacije ključne kada je u pitanju njihova imovina i prihoda pojedini funkcioneri navodili su u odeljku za ostale podatke.

Goran Rakić – ministar za zajednice i povratak (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Ministar za zajednice i povratak, datum imenovanja – 22/03/2021

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 58 m2, poreklo imovine – kupovina, godina nije navedena, vrednost – 30,000.00 evra, vlasnik – roditelj
2. Stan, 75 m2, poreklo imovine – kupovina, godina nije navedena, vrednost – 40,000.00 evra, vlasnik – roditelj
3. Stan, 38 m2, poreklo imovine – kupovina, godina nije navedena, vrednost – 25,000.00 evra, vlasnik – roditelj
4. Plac, 9.50 ari, poreklo imovine – kupovina, godina nije navedena, vrednost – 350,000.00 evra, vlasnik – roditelj

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – kupovina, 2007. godina, vrednost – 10,000.00 evra, vlasnik – supružnik

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. „D.R.“, mesto – Beograd, iznos – 50,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata (mesečna), izvor – Vlada Kosova, mesto – Priština, neto iznos – 1,151.92 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata (mesečna), izvor – Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć, mesto – Leposavić, neto iznos – 235.10 (valuta nije navedena)

3. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata (mesečna), izvor – Javno komunalno preduzeće „Standard“, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 542.10 (valuta nije navedena)

4. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata (mesečna), izvor – Ekonomski fakultet, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 600.00 (valuta nije navedena)

5. Prihod roditelja, vrsta prihoda – penzija (mesečna), izvor – penzija, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 200.00 (valuta nije navedena)

U ostalim podacima navedeno je: „Stanovi i plac su vlasništvo mog oca koji je preminuo pre tri godine i još uvek nije pokrenut imovinski postupak, te iz tog razloga ova imovina nije registrovana u Katastarskoj agenciji Kosova“.

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije je, prema izveštajima iz medija, pokrenula postupak protiv Gorana Rakića, Slavka Simića, Igora Simića, Zorana Mojsilovića i Verice Ćeranić i bivšeg poslanika Ivana Todosijevića, jer nisu redovno prijavljivali svoju imovinu ili primanja koja ostvaruju, podseća Radio Kontakt plus. Za sada, međutim, nema informacija, šta se dogodilo sa ovim postupcima.


Bratislav Nikolić (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanik u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 22/03/2021

2. Član Privremenog organa opštine Štrpce, datum imenovanja – 01/05/2020

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Kuća, 320 m2, poreklo imovine – zarađeno radom u Avganistanu, 2009. godina, vrednost – 100,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Objekat i benzinska stanica i plac (25 ari), 110 m2, poreklo imovine – sudska presuda, 2018. godine, vrednost 158,500.00 evra, vlasništvo – zajedničko

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil Passat B8, poreklo imovine – zaradom od plate, 2020. godine, vrednost – 23,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Automobil džip, marka nije navedena, poreklo imovine – zaradom od plate, 2021. godine, vrednost – 14,000.000 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. NLB, mesto – Štrpce, iznos – 80,140.21 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Komercijalna banka, mesto – Beograd, iznos 143.62 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljene finansijske obaveze prema pravnim i fizičkim licima:

1. NLB – kredit, svrha – sređivanje kuće, trajanje – 11.11.2016 – 01.11.2021, iznos – 10,000.00 evra, obaveza supružnika

2. NLB – kredit, svrha – kupovina livade, trajanje – 27.11.2018 – 27.11.2021, iznos – 25,000.00 evra, obaveza podnosioca izjave

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – skupština, mesto – Priština, neto iznos – 22,401.10 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – nadoknada/plata, izvor – SO Štrpce, neto iznos – 8,157.47 (valuta nije navedena)

3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata, izvor – opština, mesto – Štrpce, neto iznos – 6,447.36 (valuta nije navedena)


Dragana Antonijević (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanik u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 06/12/2021

2. „S.C. Kos. Mitrovica“, funkcija – profesor, adresa – Mitrovica, datum imenovanja nije naveden

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 61 m2, poreklo imovine – ušteđevina, 2002. godine, vrednost – 40,000.00 evra, vlasništvo – zajedničko

2. Kuća, 150 m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2019. godine, vrednsot – 50,000.00 evra, vlasnik -supružnik

3. Voćnjak, 36 ari, poreklo imovine – nasledstvo, 2019. godine, vrednost – 20,000.00 evra, vlasnik – supružnik

4. Voćnjak, 36 ari, poreklo imovine – nasledstvo, 2019. godine, vrednost – 10,000.00 evra, vlasnik – supružnik

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil, nije navedena marka, poreklo imovine – kredit, 2018. godine, vrednost – 8,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Automobil, nije navedena marka, poreklo imovine – kredit, 2010. godine, vrednost – 3,000.00 evra, vlasnik – supružnik

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. Poštanska štedionica, mesto – Mitrovica, iznos – 30,000.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

2. NLB, mesto – KM, iznos – 1,170.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

3. Komercijalna banka, mesto – KM, iznos 560.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor nije naveden, mesto – Mitrovica, neto iznos – 14,400.00 (valuta nije navedena)

2. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata, izvor nije naveden, mesto – Mitrovica, neto iznos – 9,600.00 (valuta nije navedena)

3. Prihod ponosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Skupština, mesto – Priština, neto iznos – 1,170.00 (valuta nije navedena)


Igor Simić (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanik u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 22/03/2021

2. PIO Fond, funkcija – šef službe direkcije, adresa – Beograd, datum imenovanja – 26/08/2020

3. Ekonomski fakultet, funkcija – asistent, adresa – Severna Mitrovica, datum imenovanja – 01/11/2019

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Porodični stan, 45 m2, poreklo imovine – kupovina, 2012. godine, vrednost – 15,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Podrum, 220 m2, poreklo imovine – kupovina, 2020. godine, vrednost – 20,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljena gotovina u finansijskim instucijama:

1. NLB, mesto – Severna Mitrovica, iznos – 2,165.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

2. Komercijalna banka, mesto – Beograd, iznos – 500.00 (valuta nije navedena), vlasnik – supružnik

3. Poštanska štedionica, mesto – Beograd, iznos – 1,840.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljene finansijske obaveze prema fizičkim i pravnim licima:

1. Potrošački kredit, trajanje – 20.02.2024, iznos – 18,230.00 evra, obaveza podnosioca izjave

2. Potrošački kredit, trajanje – 27.11.2025, iznos – 18,080.00 evra, obaveza podnosioca izjave

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Skupština Kosova, mesto – Priština, neto iznos – 22,771.00 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – naknada, izvor – PIO Fond, mesto – Beograd, neto iznos – 15,550.00 (valuta nije navedena)

3. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – naknada, izvor – Ekonomski fakultet, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 2,400.00 (valuta nije navedena)

4. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata, izvor – Medicinska škola, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 7,200.00 (valuta nije navedena)


Jasmina Dedić (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanica u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 26/12/2019

2. Školska uprava, funkcija – prosvetni savetnik, mesto – Severna Mitrovica, datum imenovanja – 15/06/2017

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 36 m2, poreklo imovine – kupovina, 2006. godine, vrednost – 26,000.00 evra, vlasnik – supružnik

2. Stan, 46 m2, poreklo imovine – poklon, 2005. godine, vrednost – 26,000.00 evra, vlasništvo roditelja

3. Stan, 64 m2, poreklo imovine – dobijen od radne ustanove, 1981. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasništvo roditelja

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil Škoda, poreklo imovine – kupovina, 2013. godine, vrednost – 3,500.00 evra, vlasnik – supružnik

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – prosveta, mesto – Mitrovica, neto iznos – 12,000.00 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Skupština, mesto – Priština, neto iznos – 21,062.16 (valuta nije navedena)

3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata, izvor – opština, mesto – Mitrovica, neto iznos – 4,476.00 (valuta nije navedena)

4. Prihod supružnika, vrsta prihoda – penzija, izvor – MUP, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 4,200.00 (valuta nije navedena)

5. Prihod deteta podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – opština, mesto – Mitrovica, neto iznos – 4,080.00 (valuta nije navedena)


Ljubinko Karadžić (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanik u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 16/12/2019

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Kuća, 140 m2, poreklo imovine – nasleđe, 2005. godine, vrednost – 100,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Zemlja, 25,700 m2, poreklo imovine – nasleđe, 2016. godine, vrednost – 1,300,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

3. Šuma, 1,800 m2, poreklo imovine – nasleđe, 2016. godine, vrednost – 90,000.00 evra, vlasništvo – zajedničko

4. Stan, 58 m2, poreklo imovine – stambeni kredit, 2019. godine, vrednost – 60,000.00 evra, vlasništvo – zajedničko

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – stečeno, 2018. godine, vrednost – 10,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. Komercijalna banka, mesto – Gračanica, iznos – 17,000.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

2. Raiffeisen bank, mesto – Gračanica, iznos – 32,506.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

3. Komercijalna banka, mesto – Gračanica, iznos – 12,000.00 (valuta nije navedena), vlasništvo – zajedničko

Prijavljene finansijske obaveze prema pravnim i fizičkim licima:

1. Stambeni kredit, trajanje – 6 godina, vrednost – 24,000.00 evra, obaveza supružnika

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – „zarada“, izvor – „radni odnos“, mesto – Gračanica, neto iznos – 13,000.00 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – zarada, izvor – poslanik, mesto – Priština, neto iznos – 19,272.65 (valuta nije navedena)

3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – zarada, izvor – radni odnos, mesto – Gračanica, neto iznos – 11,200.00 (valuta nije navedena)


Miljana Nikolić (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanica u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 23/03/2021

2. Kliničko-bolnički centar – Dom zdravlja, funkcija – spec. anesteziologije sa reanimatologijom, mesto nije navedeno, kao ni datum imenovanja

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 56 m2, poreklo imovine – kupljen, 2016. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Stan, 60 m2, poreklo imovine – kupljen, 2021. godine, vrednost – 140,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

3. Stan 1/3, 64 m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2012. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasnik – roditelj

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil Golf, poreklo imovine – nasledstvo, 2012. godine, vrednost – 3,000.00 evra, vlasnik – roditelj

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. NLB, mesto – Severna Mitrovica, iznos – 5.37 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

2. „Komercijalna banka (RSD)“, mesto – Severna Mitrovica, iznos – 60.19, vlasnik – podnosilac izjave

3. NLB, mesto – Severna Mitrovica, iznos – 17.61 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

Godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – poslanik, mesto – Priština, neto iznos – 21,642.22 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – „DZ KBC“, mesto – Mitrovica, neto iznos – 16,200.00 (valuta nije navedena)

U ostalim podacima navedeno je:

„Ugovor o zajmu verifikovan kod notara. Redni broj 12201/2021 (15.000 e)

Ugovor o zajmu verifikovan kod notara. Redni broj 12200/2021 (41.000 e)

Ugovor o zajmu verifikovan kod notara. Redni broj 5294/2019 (26.000 e)

(vraćena pozajmica)“.


Miloš Perović (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanik u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 22/03/2021

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 42 m2, poreklo imovine – kupovina, 2019. godine, vrednost – 35,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Vikendica, 80 m2, poreklo imovine – kupovina, 2008. godine, vrednost – 25,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

3. Kuća, 130 m2, poreklo imovine – nasledstvo, 1987. godine, vrednost – 70,000.00 evra, vlasnik – roditelj

4. Stan, 51 m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2005. godine, vrednost – 25,000.00 evra, vlasnik – roditelj

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – kupovina, 2020. godine, vrednost – 4,000.00 evra, vlasnik – roditelj

2. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – kupovina, 2020. godine, vrednost – 8,000.00 evra, vlasnik – roditelj

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. „PCB“, mesto – Priština, iznos – 23,796.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – skupština, mesto – Priština, neto iznos – 20,957.25 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – naknada, izvor – „opština uprava“, mesto – Zubin Potok, neto iznos – 8,238.60 (valuta nije navedena)

3. Prihod roditelja, vrsta prihoda – stipendija, izvor – Trepča, mesto – Zubin Potok, neto iznos – 600.00 (valuta nije navedena)


Verica Ćeranić (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanica u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 23/03/2021

2. Nacionalna služba za zapošljavanje, naziv funkcije – ekonomista, mesto – Mitrovica, datum imenovanja – 01/02/1999

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 46.57 m2, poreklo imovine – službeni stan za korišćenje, 2009. godine, vrednost nije navedena, vlasnik – podnosilac izjave

2. Stan, 51 m2, poreklo imovine – ušteđevina i kredit, 2021. godine, vrednost – 85,700.00 evra, u zajedničkom vlasništvu

3. Stan, 56 m2, poreklo imovine – nasleđen od roditelja, 2016. godine, vrednost – 25,000.00 evra, vlasnik – supružnik

4. Kuća sa 10.7 ari zemlje, 48 m2, poreklo imovine – nasleđena od roditelja, 2016. godine, vrednost – 42,000.00 evra, vlasnik – supružnik

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. NLB, mesto – Mitrovica, iznos – 2,737.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

2. NLB, mesto – Mitrovica, iznos – 8,583.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

3. NLB, mesto – Mitrovica, iznos – 66.52 (valuta nije navedena), vlasnik – dete podnosioca izjave

Prijavljene finansijske obaveze prema fizičkim i pravnim licima:

1. NLB banka, kreditna kartica, trajanje – 30.06.2023, iznos – 451.00 evro, obaveza podnosioca izjave

2. NLB banka, kredit, trajanje – 18 meseci, iznos – 1,736.00 evra, obaveza podnosioca izjave

3. NLB banka, kredit, trajanje – 12 meseci, iznos – 6,748.00 evra, obaveza podnosioca izjave

4. „Poštanska banka“, stambeni kredit, trajanje – 2021-2028, iznos – 48,739.00 evra, obaveza podnosioca izjave

5. „Poštanska banka“, dozvoljeni minus, trajanje – 3 godine, iznos – 1,608.00 evra, obaveza podnosioca izjave

6. Komercijalna banka, dozvoljeni minus, trajanje – 2021-2024, iznos – 672.00 evra, obaveza supružnika

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Skupština Kosova, neto iznos – 23,913.46 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – zarada, izvor – NSZ, mesto – Mitrovica, neto iznos – 202,424.00 (valuta nije navedena)

3. Prihod deteta podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – „ZZJZ“, mesto – Mitrovica, neto iznos – 7,940.00 (valuta nije navedena)


Zoran Mojsilović (izjavu o imovini pogledajte ovde)

Prijavljene funkcije:

1. Poslanik u kosovskoj skupštini, datum imenovanja – 22/03/2021

2. Sportski centar Mitrovica, funkcija – sportski radnik, adresa – Mitrovica, datum imenovanja – 10/01/2018

3. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, funkcija – asistent sa doktoratom, adresa – Leposavić, datum imenovanja – 17/11/2020

Prijavljena nepokretna imovina:

1. Stan, 64 m2, poreklo imovine – lično, 2009. godine, vrednost – 32,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Stan, 64 m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2016. godine, vrednost – 32,000.00 evra, vlasništvo supružnika

3. Stan, 30 m2, poreklo imovine – lično, 2018. godine, vrednost – 18,000.00 evra, u zajedničkom vlasništvu

4. Stan, 40 m2, poreklo imovine – lično, 2018. godine, vrednost – 24,000.00 evra, u zajedničkom vlasništvu

Prijavljena pokretna imovina:

1. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – lično, 2017. godine, vrednost – 7,300.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

2. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – lično, 2019. godine, vrednost – 3,500.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama:

1. Poštanska štedionica, mesto – Beograd, iznos – 28,584.00 dinara, vlasnik – podnosilac izjave

2. Komercijalna banka, mesto – Beograd, iznos – 2,650.00 dinara, vlasnik – podnosilac izjave

3. Komercijalna banka, mesto – Beograd, iznos – 8,328.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave

Prijavljene obaveze prema fizičkim i pravnim licima:

1. TEB Star Card, svrha – lični troškovi, trajanje – 12 meseci, iznos – 300.00 evra, obaveza podnosioca izjave

Prijavljeni godišnji prihodi:

1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata poslanika, izvor – Skupština Kosova, neto iznos – 21,992.00 (valuta nije navedena)

2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata asistenta sa doktoratom, izvor – Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, mesto – Leposavić, neto iznos – 11,345.00 (valuta nije navedena)

3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata, izvor – KBC Mitrovica, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 9,177.00 (valuta nije navedena)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.