Od 115 aktivnih stranaka u Srbiji, više od pola stranke nacionalnih manjina 1Foto: Shutterstock/Niyazz

Prema podacima iz Registra političkih stranaka Srbije, od 115 aktivnih stranaka, čak 69 su stranke nacionalnih manjina. Osim toga, stranke nacionalnih manjina vodeće su po broju stranaka koje su obrisane iz Registra.

Manji broj njih osnovan je 90ih godina, dok je većina uspostavljena nakon dvehiljaditih, a sve do 2019. godine.

Među njima, najviše je stranaka bošnjačke nacionalne manjine (11), a samo jedna goranske.

Stranaka ruskih nacionalnih manjina ima sedam, a jednak broj ima ih i za slovačke i romske nacionalne manjine.

Takođe, po šest stranaka vezano je za albanske i mađarske nacionalne manjine.

Iako ove stranke predstavljaju većinu svih koje su aktivne, mnoge od njih nisu aktuelne u medijima. Ipak, postoji i manji broj onih koje su u kontinuitetu  medijski propraćene.

Stranke koje najviše srećemo u medijima su Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, koju zastupa Tomislav Žigmanov, Stranka demokratske akcije Sandžaka, zastupnika Sulejmana Ugljanina, Savez vojvođanskih Mađara koji zastupa Ištvan Pastor, PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE zastupnika Šaipa Kamberija, Romska partija Srđana Šajna i Stranka pravde i pomirenja koju zastupa Usame Zukorlić.

U nastavku teksta možete pronaći sve stranke nacionalnih manjina koje i danas postoje, ali i one koje su ugašene.

Aktivne stranke nacionalnih manjina

1. Sandžačka demokratska partija

SDP je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine koja je osnovana 1990. godine sa sedištem u  Novom Pazaru. Njen aktuelni zastupnik je Nihad Hasanović.

2. Stranka za Sandžak

SZS je takođe politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2001. godine sa sedištem u Novom Pazaru. Zastupnik ove stranke je Fevzija Murić.

3. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

DSHV je politička stranka hrvatske nacionalne manjine osnovana 1990. godine sa sedištem u Subotici. Zastupnik stranke je Tomislav Žigmanov.

4. Sandžačka narodna partija

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine skraćenog naziva SNP osnovana je 2009. godine sa sedištem u Novom Pazaru. Kao zastupnik ove stranke ubeležen je Latif Đerlek.

5. Stranka demokratske akcije Sandžaka – Stranka demokratske akcije Sandžaka

SDA Sandžaka osnovana je 1996. godine i predstavlja političku stranku bošnjačke nacionalne manjine sa sedištem u Novom Pazaru. Zastupnik ove stranke je dr Sulejman Ugljanin.

6. Demokratska partija Bugara – Demokratičeska partiя na Bъlgarite

DPB je politička stranka bugarske nacionalne manjine koja je osnovana 2007. godine sa sedištem u Dimitrovgradu a njen zastupnik je Nebojša Ivanov.

7. Demokratska stranka vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Demokrata Párt

Politička stranka mađarske nacionalne manjine (DSVM – VMDP) osnovana je 1997. sa sedištem u Temerinu. Zastupnik ove stranke je Bela Čorba.

8. Demokratska partija Sandžaka – Demokratska partija Sandzaka

DSP -DSP je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2007. u Prijepolju. Njen zastupnik je Zulkefil Sadović.

9. Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc

Politička stranka vlaške nacionalne manjine skraćenog naziva VHS-PNR osnovana je 2004. godine a sedište se nalazi u Boru. Zastupnik ove stranke je dr Predrag Balašević.

10. Demokratska unija Albanaca- Unioni demokratik Shqiptar

DUA-UDSH je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 2007. u Bujanovcu, a zastupnik je Adem Hasani.

11. Savez vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség

Politička stranka mađarske nacionalne manjine skraćenog naziva SVM-VMSZ osnovana je 1996. godine u Subotici. Zastupnik ove stranke je Ištvan Pastor.

12. Romska demokratska stranka

Politička stranka romske nacionalne manjine (RDS) osnovana je 2004. godine u Novom Sadu, a zastupnik je Dušan Bokan.

13. Demokratska partija Makedonaca – Demokratska partija na makedoncite

Politička stranka makedonske nacionalne manjine DPM osnovana je 2004. godine u Pančevu. Zastupnik je dr Nenad Krsteski.

14. Demokratska zajednica Hrvata

Politička stranka hrvatske nacionalne manjine DZH osnovana je 2007. godine u Subotici. Zastupnik ove stranke je Marinko Prćić.

15. Zelena Stranka Srbije – Zelená Strana Srbska

Ovo je politička stranka slovačke nacionalne manjine i osnovana je 2008. godine.  Njeno sedište je u Padini, a zastupnik je Jan Paul.

16. Sandžačka Liberalna Stranka – Sandžačka Liberalna Stranka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2003. godine u Novom Pazaru, čiji je zastupnik Hivzo Škrijelj.

17. DEMOKRATSKI SAVEZ BUGARA – DEMOKRATIČEN SЪЮZ NA BЪLGARITE

DSB je politička stranka bugarske nacionalne manjine osnovana 1990.godine u Bosilegradu, a zastupa je Dragoljub Ivančov.

18. PARTIJA BUGARA SRBIJE – PARTIЯ NA BЪLGARITE VSЪRBIЯ

Politička stranka bugarske nacionalne manjine PBS osnovana je 2007. godine u Dimitrovgradu, a zastupnik je Zoran Nikolov.

19. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK

PDD-PVD je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 1990. u  Preševu. Zastupnik stranke je Šaip Kamberi.

20. GRAĐANSKI SAVEZ MAĐARA – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

Politička stranka mađarske nacionalne manjine GSM-MPSZ osnovana je 2006. godine u Senti. Zastupnik je Laslo Rac Sabo.

21. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

Politička stranka mađarske nacionalne manjine DZVM-VMDK osnovana je 1990. u Bečeju, a zastupnik je Čonka Aron.

22.  Pokret za demokratski progres – Lëvizja e Progresit Demokratik

PDP-LPD je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 2005. godine a sedište joj je u Bujanovcu. Zastupnik stranke je Shqiprim Musliu.

23. Demokratski blok

Politička stranka romske nacionalne manjine osnovana 2009. sa sedištem u Beogradu. Zastupnik stranke je Miljana Jovanović.

24. Vlaška stranka

Politička stranka vlaške nacionalne manjine osnovana 2008. godine u Negotinu. Zastupnik VS je Janko Nikolić.

25. Demokratska partija Albanaca – Partia demokratike Shqiptare

Politička stranka albanske nacionalne manjine DPA-PDSH osnovana 1990. u Preševu, a zastupa je Ragmi Mustafa.

26.  Stranka “Bunjevci građani Srbije“

Politička stranka bunjevačke nacionalne manjine BGS osnovana je 2007. godine u Subotici. Zastupnik je Bojana Jelić.

27. BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine BGS/BGS osnovana je 2009. sa sedištem u Beogradu. Zastupnik stranke je Jasminko Hadžisalihović.

28.  Crnogorska partija – Crnogorska partija

CP – CP je politička stranka crnogorske nacionalne manjine osnovana 2008. godine u Novom Sadu. Zastupnik je Milo Milojko.

29. Građanska inicijativa Goranaca

GIG je politička stranka goranske nacionalne manjine osnovana 2001. godine u Beogradu. Zastupnik je Orhan Dragaš.

30. Demokratski pokret Rumuna Srbije – Mişcarea democrată a Românilor din Serbia

Politička stranka rumunske nacionalne manjine ili DPRS – MDRS osnovana je 1991. godine sa sedištem u Zaječaru.  Zastupnik je Nataša Tošić.

31. Romska partija

Politička stranka romske nacionalne manjine RP osnovana je 2003. godine u Kovačici, a zastupnik je Srđan Šajn.

32. Ujedinjena partija Roma – Jekutni Partija Romani

UPR je politička stranka romske nacionalne manjine osnovana 2005. godine u Bujanovcu, a zastupa je Amet Arifi.

33. Narodni pokret Sandžaka – Narodni pokret Sandžaka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine NPS -NPS osnovana je 1999. u Novom Pazaru i zastupa je Džemail Suljević.

34.  Rusinska demokratska stranka – Ruska demokratična stranka

Politička stranka rusinske nacionalne manjine RDS osnovana je 2006. godine u Sremskoj Mitrovici. Njen zastupnik je Miroslav Besermenji.

35. SAVEZ BAČKIH BUNjEVACA

SBB je politička stranka bunjevačke nacionalne manjine koja je osnovana 2007. godine u Subotici.  Njen zastupnik je Mirko Bajić.

36.  RUMUNSKA PARTIJA – PARTIDUL ROMÂN

Politička stranka rumunske nacionalne manjine RP-RR osnovana je 2002. godine u Vršcu.  Zastupa je dr Jon Sfera.

37. Stranka Vojvođanskih Slovaka – Strana Vojvodinských Slovákov

SVS je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2010. u Bačkoj Palanci.  Zastupnik je Viliam Slavka.

38. Romska stranka Jedinstvo

Politička stranka romske nacionalne manjine RSJ osnovana je 2007. godine u Nišu,  i zastupa je Bajram Saiti.

39. ISTINA – ADAVIERA

Politička stranka vlaške nacionalne manjine osnovana je 2010. godine sa sedištem u Novom Sadu, i njen zastupnik je Ivana Vujasin.

40. Bošnjačka demokratska zajednica-Bošnjačka demokratska zajednica

BDZ-BDZ je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 2010. godine u Novom Pazaru. Njen zastupnik je Emir Elfić.

41. Demokratska partija – Partia demokratike

DP – DP je politička stranka albanske nacionalne manjine osnovana 2011. u Bujanovcu,  i zastupa je mr. Nagip Arifi

42. „Zajedno za Vojvodinu“

Politička stranka rusinske nacionalne manjine ZzV osnovana je 2011. godine a sedište se nalazi u Ruskom Krsturu. Zastupa je Olena Papuga.

43.Unija Roma Srbije

Politička stranka romske nacionalne manjine URS osnovana je 2011. godine u Bogatiću.  Njen zastupnik je Željko Todić.

44. Bunjevačka stranka

BS je politička stranka bunjevačke nacionalne manjine koja je osnovana 2012. godine u Subotici.  Zastupa je Srđan Evetović.

45. Bošnjačka narodna stranka/Bošnjačka narodna stranka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine BNS/BNS takođe je osnovana 2012. godine, a sedište stranke je u Novom Pazaru.  Zastupnik stranke je Mujo Muković.

46. STRANKA MAĐARSKOG JEDINSTVA–MAGYAR EGYSÉG PÁRT

SMJ-MER je politička stranka mađarske nacionalne manjine koja postoji od 2012. godine a sedište joj je u Bečeju.  Zastupnik stranke je Zoltan Smieško.

47. Demokratska Unija Roma

Politička stranka romske nacionalne manjine DUR osnovana je 2012. godine sa sedištem u Nišu. Zastupnik je Duško Jovanović.

48.  Stranka Rusa Srbije

RUS je politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2012. godine u Beogradu. Zastupnik stranke je Ružica Korsev.

49. Ruska stranka

Politička stranka ruske nacionalne manjine PS osnovana je 2013. godine. Kao sedište stranke naveden je Šabac, a kao zastupnik Slobodan Nikolić.

50. Srpsko Grčki Pokret

Politička stranka grčke nacionalne manjine sa sedištem u Ćupriji. Osnovana je 2013. godine a zastupa je Christos Alexopoulos.

51. Stranka pravde i pomirenja/Stranka pravde i pomirenja

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine skraćenog naziva SPP/SPP osnovana je 2013. godine. Sedište stranke je u Novom Pazaru a zastupa je Usame Zukorlić.

52. Slovačka demokratska stranka – Slovenská demokratická strana

SDS-SDS je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2013. godine u Novom Sadu. Zastupnik stranke je Goran Bajšanski.

53. Zelena Stranka – Zelená Strana

Politička stranka slovačke nacionalne manjine ZES-ZES osnovana je 2014. godine u Novom Sadu. Zastupnik stranke je Goran Čabradi.

54. Republikanska stranka – Republikánus Párt

RS-RP je politička stranka mađarske nacionalne manjine osnovana 2015. godine. Sedište stranke je u Beogradu, a zastupa je Katarina Ilić.

55. Alternativa za promene – Alternativa për ndryshim

Politička stranka albanske nacionalne manjine AZP-APN osnovana je 2015. godine u Preševu.  Zastupa je Arifi Shqiprim.

56. SLOVACI NAPRED! – SLOVÁCI VPRED!

SN-SV je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2015. godine. Sedište je u Kisaču, a zastupa je Pavel Surovy.

57. SRPSKO RUSKI POKRET

Politička stranka ruske nacionalne manjine SRP osnovana je 2015. godine sa sedištem u Zemunu. Zastupa je Dušan Marković.

58. JEDINSTVENA RUSKA STRANKA

Politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2016. godine sa sedištem u Novom Sadu. Zastupa je Zoran Marić.

59. STRANKA MAKEDONACA SRBIJE

SMS je olitička stranka makedonske nacionalne manjine koja je osnovana 2016. godine sa sedištem u Beogradu.  Zastupnik stranke je Goran Ilijevski.

60. „To smo mi” – Prirodni pokret, – „Tova sme nie” – prirodno dviženie

Politička stranka bugarske nacionalne manjine osnovana 2015. godine sa sedištem u Bosilegradu.  Zastupa je Vladimir Zaharijev.

61. Građanska Stranka Grka Srbije

GSGS je politička stranka grčke nacionalne manjine koja je osnovana 2015. godine. Sedište joj je u Beogradu, a zastupnik Vasilios Proveleggios.

62.  Makedonska stranka Srbije

Politička stranka makedonske nacionalne manjine MAKSS osnovana je 2016. godine u Beogradu, a  zastupa je Aleksandar Paspalovski.

63. STRANKA CRNOGORACA

SCG je politička stranka crnogorske nacionalne manjine osnovana 2016. godine, sa sedištem u Beogradu.  Zastupa je Marijana Ivović-Vukotić.

64. SRPSKO RUSKA PARTIJA VUKOVI

VUKOVI je politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2016. godine u Požarevcu. Zastupa je Milena Pavlović

65. NARODNA JAKA SRBIJA – NARODNAЯ SILЬNAЯ SERBIЯ

Politička stranka ruske nacionalne manjine NJS-NSS osnovana je 2017. godine. Sedište se nalazi u Beogradu, a zastupa je Igor Jakšić.

66. Jaka Srbija – Silné Srbsko

JS-SS je politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2017. godine. Sedište stranke je u Kragujevcu,  i zastupa je Vladimir Maksimović.

67. VLAŠKA STRANKA MOST

Politička stranka vlaške nacionalne manjine VSM osnovana je 2017. godine. Sedište je u Petrovcu na Mlavi, a zastupa je Slobodan Perić.

68. EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH

EZP – EPZ je politička stranka ruske nacionalne manjine osnovana 2019. godine. Sedište ove stranke je u Šapcu, a zastupa je Dejan Pavlović.

69. RATNI VETERANI ZA SRBIJU – VOJNOVI VETERANI PRE SRBSKO

Politička stranka slovačke nacionalne manjine osnovana 2019. godine u Novom Sadu.  Zastupa je Samuel Čeman.

Stranke nacionalnih manjina za koje su doneta rešenja o brisanju

Na osnovu izvoda iz Registra političkih stranaka Srbije, ažuriranog u decembru 2022. godine, od devet stranaka za koje je doneto rešenje za brisanje, čak pet njih bile su stranke nacionalnih manjina.

1. Demokratska Unija Doline – Bashkimi Demokratik i Luginës1

Ova stranka bila je politička stranka albanske nacionalne manjine, skraćenog naziva DUD – BDL. Osnovana je 2003. godine sa sedištem u Preševu, a zastupnik je bio Skender Destani. Rešenje o brisanju doneto je 2019. godine.

2. Reformisti Sandžaka – Reformisti Sandžaka

Politička stranka bošnjačke nacionalne manjine skraćenog naziva RS osnovana je 2003. godine sa sediptem u Novom Pazaru. Zastupnik ove stranke bio je Zekirija Dugopoljac, a rešenje o brisanju doneto je 2014. godine.

3. Pokret mađarske nade – Magyar Remény Mozgalom

PMN-MRM bila je politička stranka mađarske nacionalne manjine osnovana 2009. godine sa sedištem u Subotici. Zastupnik je bio Balint Laslo dok je rešenje o brisanju doneto je 2018.godine.

4. Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka –Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka

Skraćeno BDSS-BDSS, bila je politička stranka bošnjačke nacionalne manjine osnovana 1996. godine. Sedište joj je bilo u Tutinu, a njen zastupnik bio je Esad Džudžo. Obrisana je 2017. godine.

5. „Srbija na istoku“

Skraćenog naziva SNI, ovo je bila politička stranka vlaške nacionalne manjine. Osnovana je 2011.godine sa sedištem u Boljevcu, a njen zastupnik bio je Neli Đorđević. Rešenje o brisanju doneto je 2013. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.