Foto: Wikipedia

Glaciolozi su još otkrili i da je ubrzano topljenje leda uzrokovalo da svetski nivo mora tokom ovog vremenskog perioda poraste za skoro 1,5 centimetar.

„To je samo vrh ledenog brega, da se tako izrazim“, kaže vodeći autor ove studije Erik Rignot i glaciolog sa Univerziteta Kalifornija u Irvinu. „I dok antarktički ledeni pokrivač nastavlja da se topi, u vekovima koji dolaze očekujemo porast nivoa mora za nekoliko metara, zahvaljujući Antarktiku.“

Za potrebe ove studije, Rignot i njegove kolege sproveli su najduže istraživanje ledenog pokrivača na Antarktiku i napravili procene o sudbini preostale ledene mase na tom kontinentu. Zaokruživši gotovo četiri decenije, ovaj projekat je takođe bio i geografski veoma obuhvatan, budući da je ovaj tim naučnika istražio 18 regija Antarktika, kao i okolna ostrva.

Da bi saznali kojom brzinom se topi led na sedmom kontinentu, Rignot i kolege proučavali su satelitske fotografije Antarktika snimljene u poslednjih 40 godina i koristili klimatsko modeliranje. Pomoću ovih modela procenjivala se količina snežnih padavina na godišnjem nivou, koja je vremenom pridodavala nove količine leda glečerima u pojedinim regijama. Zatim su merili brzinu kojom led otiče u more, tako što su pratili vizuelne orijentire na glečerima tokom vremena. Sve ovo omogućilo im je da procene koliko leda je sa svakog od ovih brojnih antarktičkih glečera završilo u moru svake godine, počevši sa 1979. pa sve do 2017. Oduzimanjem količine leda koju je sneg godišnje pridodavao od količine leda koja je završila u moru, istraživači su odredili koliko je leda bilo pridodato ili izgubljeno.

„Nakon višečasovnog zurenja u satelitske fotografije postanete pomalo razroki, ali to su vam osnove statistike – buku pobeđujete tako što pridodajete više podataka“, kaže Rignot. „Praćenje ovih starih satelitskih fotografija i meseci provedeni u njihovom analiziranju zaista su se isplatili, budući da sada posedujemo obimnu evidenciju .“

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs

Povezani tekstovi