Foto: Silent/Facebook

Cilj otvaranja kafića je omogućiti mesto okupljanja zajednici gluvih i nagluvih u posebno dizajniranom kafiću koji će koristiti najnovija tehnološka rešenja kao alate za prevladavanje komunikacijskih barijera i nesporazuma koji nastaju u komunikaciji gost – konobar. Ovaj kafić je dobar primer integracije gluvih i nagluvih osoba u zajednicu čujućih.

Kako bi grešaka bilo što manje, konobari se koriste modernom tehnologijom – gost koji dođe u kafić, sedne i naručuje preko tableta, uz dva klika. Konobar na svom računaru dobija broj tableta, odnosno broj stola koji je naručio, otvara narudžbu, izdaje račun i narudžbu nosi gostu. Uz to, goste putem videa uče kako naručiti na znakovnom jeziku.

Projekt Silent Caffea osmislio je Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, a za njega novac obezbedio u sklopu mera Zavoda za zapošljavanje kojom se želi poboljšati pristup tržištu rada svim grupama ljudi. Već postoje planovi za razvoj novih projekata koji bi pomogli boljoj integraciji gluvih u društvo, a njihovom ostvarivanju doprineće i zarada ovog kafića.