Foto: Pixabay / stevepb

Da se ova vrsta rada u 2015. plaćala po minimalnoj ceni sata, ženama je trebalo da se plaća u proseku 138 evra mesečno, odnosno 1.650 evra godišnje, što govori da kućni poslovi ženama postaju „druga smena“.

Žene starosti od 15 i više godina tokom radnih dana provedu između dva i tri sata na plaćenim poslovima, a vikendom jedan sat, dok muškarci provode preko četiri sata radnim danima, a vikendom oko dva sata. S druge strane, žene na neplaćenim poslovima provode u proseku po pet sati, a muškarci dva sata. Ovaj trend se nije menjao od 2010. do 2015. godine.

Razlike u korišćenju vremena variraju i u zavisnosti od stepena obrazovanja, pa tako najmanje vremena na plaćenim poslovima provode žene osnovnog ili nižeg obrazovanja, a u 2015. su provodile nešto više od sat vremena. U 2010. godini muškarci osnovnog ili nižeg obrazovanja su provodili jednako vremena na plaćenim poslovima koliko i žene visokog ili višeg obrazovanja, dok je prosečan broj neplaćenih sati kod muškaraca bio duplo niži. Od 2010. do 2015. najveći porast plaćenih sati primećen je kod muškaraca visokog ili višeg obrazovanja, za oko sat vremena dnevno.

Primećen je i značajan pad vremena provedenog u kuhinji od 2010. do 2015. godine, za oko 45 minuta dnevno kod žena, a kod muškaraca sa 20 minuta u 2010. na 10 minuta u 2015. godini. Žene provode više vremena i u čišćenju i sređivanju, brizi o deci, kao u i pranju, peglanju i šivenju, što muškarci najčešće ne rade uopšte. S druge strane, od kućnih poslova, muškarci provode više vremena od žena u održavanju stana i domaćinstva, baštovanstvu i brizi o kućnim ljubimcima i drugim licima, pokazuju podaci RZS.

Od slobodnih aktivnosti, i muškarci i žene najviše vremena provode slušajući radio i gledajući TV, žene oko 140 minuta dnevno, a muškarci oko 150 minuta. Muškarci provode više vremena i na ostalim slobodnim aktivnostima, u društvenom životu, radu na kompjuterima, odmaranju i sportu, dok su žene u 2015. više vremena provodile u čitanju.