Ko je bio Celzijus, po kome je skala za temperaturu dobila ime? 1Foto: Pixabay/PublicDomainPictures; Wikipedia

Anders Celzijus bio je švedski astronom, matematičar i fizičar koji je stvorio skalu temperature koja je kasnije u njegovu čast nazvana – celzijusova skala.

Rođen je 27. novembra 1701. godine u Švedskoj, u gradu Upsala.

Njegov otac, Nils Celzijus, bio je profesor astronomije, a deda profesor matematike, pa je i Anders još u ranoj mladosti odlučio da će se baviti naukom i naučnim radom.

Studije je pohađao na Univerzitetu Upsala, u rodnom gradu, gde je i njegov otac predavao, a posle završenog školovanja, i sam je postao profesor astronomije.

Dok je predavao na univerzitetu, bavio se i naučnim radom i jedno od njegovih prvih istraživanja bile su pojave polarnih svetlosti koje je dovodio u vezu sa promenama u magnetnom polju Zemlje.

Istraživački rad pod nazivom „Nova Methodus distantiam solis a terra determinandi“ objavio je 1730. godine. U njemu je objasnio kako je došao do nove metode za određivanje daljine Sunca i naše planete.

U narednim godinama je dosta putovao po Evropi gde je sarađivao sa mnogim cenjenim naučnicima – 1736. godine je učestvovao u radu francuskog matematičara Mopertija u određivanju stepena latitude (geografske širine) i poređenju sa prethodnim istraživanjima o tome.

Ovo istraživanje je potvrdilo verovanje da je Zemlja elipsoidnog oblika spoštenih polova.

Celzijus je 1738. objavio naučni rad pod nazivom „De observationibus pro figura telluris determinanda“ u kom je prethodno izučavao oblik planete Zemlje.

On je bio i jedan od prvih koji je primetio da se cela Skandinavija polako izdiže iznad nivoa mora i da je to proces topljenja leda iz poslednjeg ledenog doba.

Osnovao je astronomski opservatorijum u Upsali 1741. godine, po ugledu na one iz Evrope koje je viđao dok je putovao.

Takođe se bavio i merenjem jačine svetlosti zvezda, koje je pokušao da izmeri ne samo ljudskim okom već i različitim instrumentima – u ovom instraživanju je koristio staklene pločice u boji.

Kraljevskom naučnom društvu u Upsali je 1742. godine predložio ideju za novu skalu temperature koju je stvorio.

Celzijus je uzeo za tačku ključanja vode 0⁰, a za tačku leđenja 100⁰.

Pet godina kasnije naučnici opservatorijuma i naučno društvo su ovu skalu preokrenuli i dali joj oblik i izgled kakav je i dan-danas ostao.

Anders Celzijus je preminuo 25. aprila 1744. godine u rodnom mestu, Upsali.