Foto: FreeImages / Sebastian Smit

To su izbegavanje bliskih kontakata sa obolelim osobama, redovno pranje ruku i izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta prljavim rukama, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah nakon upotrebe treba baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom), često provetravanje prostorija, izbegavanje boravka u zatvorenim prostorima gde se nalazi veliki broj ljudi, održavanje higijene prostora u kome radimo.

U predstojećem periodu posebnu pažnju je potrebno obratiti na posete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smeštenim u gerontološkim centrima (domovi za stare, domovi za negu lica sa posebnim potrebama i sl.). U posetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbegavati blizak kontakt.

Deo opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu posebnu pažnju treba obratiti prilikom posete obolelih koji su hospitalizovani. Trajanje posete treba ograničiti po dužini trajanja i broju posetilaca.

Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija ustanove može doneti odluku o ograničenju ili zabrani posete pacijentima.

Ukoliko osoba ima blagi oblik bolesti, preporučuje se izolacija i nega kod kuće do oporavka, uz maksimalno ograničavanje svih kućnih i drugih kontakata. Simptomatska terapija podrazumeva mirovanje, nadoknadu tečnosti, upotrebu antipiretika (lekova za sniženje povišene telesne temperature), a upotreba antivirusnih lekova sprovodi se samo po preporuci lekara. Antibiotici nisu delotvorni u lečenju ove bolesti. Kod svakog pogoršanja kliničke slike bolesti neophodno je obratiti se lekaru.

(Preuzeto sa sajta Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“)