Beograd otvoren grad 1Mirjana Popović Radović

Svetski poznata naučna otkrića, objavljena u knjizi (L.A. 1996), istaknute arheološkinje Marije Gimbutas, rekonstruisala su regije i kulturotvorna jezgra Stare Evrope iz V milenijuma pre naše ere, sa značajnim mestom Balkana i Beograda kao jednog od prestonih gradova. Uspostavljanje „karte dunavske kulture“ povezalo je vinčansku kulturu sa Lepenskim virom, odjekom u biti mikenske kulture, preko karte Dunavske regije koja je opisivala prostor od Crnog mora preko Dunava, spuštala se do Jadranskog mora i Butmira, do Egejskog mora, Soluna…

Ne samo istraživačka zanimljivost, već više od toga, bio je podatak da je značajan grad Stare Evrope bio Beograd u toj staroj epohi. Zato pitanje danas mesta Beograda, Srbije u Evropi, logičan je razvojni smer predačke dijahronijske poruke.

Ako se u svim granama naučnih ispitivanja zna za „uticaj početka“, ma koliko daleko on sezao u prošlost, onda je „evropski početak“ Beograda, uprkos istorijskim turbulencijama, nezaobilazan.

Zato je nezavisnost nauke od politike i ideologije, što napominju profesori Univerziteta u svojoj podršci beogradskim protestima, civilizacijsko pitanje.

Autorka je pisac knjige Beograd kao autobiografija