Gluvi relej tumač, Mihailo Gordić sa tumačem za srpski znakovni jezik Marijom Marković, održao je čas srpskog znakovnog jezika i decu upoznao sa osnovama komunikacije sa gluvim osobama.

Tom prilikom učenicima je podeljen Bonton prema osobama sa invaliditetom koji je izradila i štampala Gradska opština Vračar u cilju informisanja svih sugrađana kako komunicirati sa osobom sa invaliditetom, na koji način joj pomoći ako joj je ta pomoć potrebna, ali i u cilju uklanjanja predrasuda i nejednakog i neravnopravnog ponašanja.

Radmila Sarić, zamenica predsednika Gradske opštine Vračar, obratila se učenicima i istakla: „ Naš cilj je da senzibilišemo decu i sve odrasle da poštuju različitosti i da smo svi jednaki bez obzira na smetnje koje imamo. U tom cilju, napravili smo Bonton prema osobama sa invaliditetom sa preporukama i sugestijama kako se pristojno i lepo ponašati prema osobama sa invaliditetom, a prema svim oblicima invaliditeta“.

„Afirmacija srpskog znakovnog jezika je jedna od aktivnosti koju realizujemo u okviru „Nedelje ljudskih prava“ i usmerena je na afirmaciju srpskog znakovnog jezika, kao prvog jezika gluvih osoba. Cilj je da deci približimo srpski znakovni jezik, da nauče osnovne pojmove kako bi mogli da komuniciraju i sa gluvim osobama“, istakao je Mihailo Grupković, predsednik Skupštine Gradske opštine Vračar.