Nastavlja se borba stanara protiv restorana u lokalu "Lutrije" 1Foto: Vuk Jeremić

Stanari smatraju da je ceo proces prenamene prostora nezakonito urađen, bez saglasnosti stanara, a poslednji radovi, kako kažu, zalaze i u zajedničko dvorište zgrade.

„Radovi koji su počeli da se izvode od marta ove godine a koji se nastavljaju, ne samo što su bili neizdrživi od lomljenja zidova, delova nosećih stubova i dela betonske ploče za ugradnju lifta za kuhinju, od podruma do prizemlja, čime je nesumnjivo ugrožena statika zgrade, već i bušenje i sečenje, premeštanje vodovodnih i kanalizaionih cevi, što je dovelo do poplave ulaza 40 A preko elektro satova u septembru mesecu, kao i uklanjanja zajedničkih toplovodnih cevi u maju, što je u dva navrata dovelo do plavljenja garaža“, kaže jedan od stanara koji nije želeo da njegovo ime objavljujemo.

Poslovni prostor na Cvetnom trgu proteže se duž cele stambene zgrade Svetozara Markovića 40 A i 40 B u prizemlju, mezaninu i delu podruma, a ranije ga je koristila „Lutrija Srbije“ kao poslovno- kancelarijski i prodajni prostor. „Lutrija“ je taj prostor izdala preduzeću Hanami pro 11 d.o.o, kome je dozvolu za građevinske radove na rekonstrukciji izdala Opština Vračar, o čemu je Danas već pisao.

„Apsurdno je da se vrši prenamena ovog prostora u prevashodno stambenoj zgradi, u ugostiteljsko-turistički objekat. Pogotovu što „Lutrija“ kao podnosilac zahteva za ovu prenamenu nije obavestila vlasnika tog poslovnog prostora, odnosno Direkciju za imovinu Republike Srbije, da će njegov zakupac izvoditi obimne građevinske radove i vršiti veliku rekonstrukciju sa potpunom prenamenom poslovnog prostora, kako bi isti pretvorio u ugostiteljski objekat, hotel, restoran i sobe za izdavanje. Takođe, stanari nisu pitani da li su saglasni da se ovaj poslovni prostor pretvori u ugostiteljsko-turistički objekat, a što su investitori morali ukoliko poštuju Zakon o stanovanju i održavanju zgrada“, navode dalje stanari.

Oni naglašavaju da je u dopisu Direkcija odgovorila da nije dala saglasnost da se predmetni prostor pretvori u ugostiteljsko- turistički objekat, već samo za rekonstrukciju“, a dalje „Lutriju“ uputila na organe Grada, koji su nadležni da odobre takve radove.

Međutim, kako tvrde stanari, nadležni organi Grada i opštine su, tokom tog procesa, prekršili nekoliko zakonskih odredbi. Oni najpre navode da privatno lice ne može da bude finansijer bez overenog Ugovora kojim se regulišu prava i obaveze između vlasnika i finansijera, isključujući mogućnost sticanja svojine. Zatim, zakon nalaže da mora da postoje lokacijski uslovi , jer su oni obavezni kod promene namene, a takođe stanari napominju da je dozvola data za nestambeni objekat, iako je u pitanju stambena zgrada. Oni dodaju da je čak i spratnost pogrešno navedena, pa je umesto pet spratova na jednom i sedam na drugom ulazu, u dozvoli navedeno čak devet.

– I poslednje što je prevršilo svaku meru, a nadležni nisu reagovali na sve pozive i apele stanara, jeste da su formalni investitor 30. avgusta počeli sa radovima van gabarita poslovnog prostora, u zajedničkom dvorištu, kako bi postavili sisteme za ventilaciju, bez bilo kakve saglasnosti stanara zgrade. Odobrenje su mogli da dobiju jedino uz saglasnost dve trećine stanara, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada“, naveli su stanari.

Osim što su se obraćali svim nadležnim institucijama, upravnici zgrada su zatražili sastanak sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem i predstavnicima Opštine, na kom im je obećano da će gradski Zavod za veštačenje obaviti procenu da li je ugrožena statika zgrade. Međutim, i tim nalazima stanari nisu zadovoljni, jer je Zavod procenio da statika zgrade „nije narušena“, a zatim u nastavku dokumenta dao niz naloga šta sve treba da se naknadno ispravi.

– Da li je moguće da jedna nezavisna, renomirana i visokostručna institucija kao što je Gradski Zavod za veštačenje, daje ovakve odgovore? Zatečeno stanje se sankcioniše, dalji radovi se zabranjuju, a upropašćeno se ne može nikada vratiti u prvobitno stanje, ali da bi se ublažile eventualne nesreće ili slično, odmah se dovodi u približno prvobitno stanje, uz punu kontrolu nad izvođenjem tih radova, negoduju stanari.

Stanari su se do sada obraćali svim instancama vlasti i iscrpeli sve mogućnosti pravne borbe, ali radove ne mogu da zaustave, već oni, kako kažu, samo brže napreduju.

„Lutrija Srbije“: Sve po propisima

U „Lutriji“ su, međutim, ranije Danasu odgovorili da imaju važeće Rešenje o odobrenju radova na Idejni projekat za izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i prenameni dela postojećeg prostora. Kada su u pitanju radovi u zajedničkom dvorištu, i tu „Lutrija“ tvrdi da se svi radovi izvode „u skladu sa odobrenim projektom i važećim propisima“, kao i da je „to utvrdila i inspekcija, koja je više puta i pozivana od stanara pomenutih zgrada“. Poslednji nadzor gradski građevinski inspektori obavili su, kako navode, 17. septembra.