Foto: BeoInfo

Nikodijević je rekao da gradska uprava u velikoj meri koristi moderne tehnologije i da je cilj da se te tehnologije što više integrišu u rad javnih preduzeća.

„Do sada smo moderne tehnologije u velikoj meri primenili u radu Gradske uprave, u javnom gradskom prevozu i uslugama parking-servisa, koji uspešno izvozimo i u druge zemlje“, rekao je Nikodijević.

On je dodao da je cilj je da se građanima skrate procedure čekanja u redovima, dolasci na šalter, kao i da se izdavanje različitih uverenja, izvodi i druga dokumenta dobijaju elektronskim putem.

Nikodijević je predložio da se kao naredni korak organizuje prezentacija proizvoda turske IT kompanije gde bi prisusvovali predstavnici stručnih službi grada i gradskih javnih preduzeća, a kako bi se videla praktična primena tih proizvoda u skladu sa potrebama Beograda.

On je rekao da je saradnja Beograda i Istanbula dobra i najavio Sporazum o bratimljenju glavnih gradova Srbije i Turske.

Osnivač i menadžer kompanije „4 A Labs“ Bora Celenk je preneo iskustva koje ta kompanija ima u razvoju različitih vrsta start-ap aplikacija, a koje se primenjive u oblasti pametnih gradova u Istanbulu, širom Turske i SAD i govorio o iskustvu u oblasti digitalizacije poreske službe.