Foto: FreeImages / Krzysztof (Kriss) Szkurlatowski

Ukoliko ugovorne strane pristaju da se takvo upozorenje unese, javni beležnik ne može da odbije da ugovor overi, navodi se u saopštenju Komore. Javni beležnici prilikom potvrđivanja ugovora koji za predmet imaju objekat bez upotrebne dozvole ili objekat u postupaku legalizacije – naročito upozoravaju ugovorne strane da postoji mogućnost da će ovakvi objekti biti srušeni, ukoliko ne bude izvršena legalizacija.

Javnobeležnička komora podseća da su javni beležnici samostalni i nezavisni u obavljanju svoje delatnosti, te da Komora nema ovlašćenja da izdaje upustva i obaveštenja kojima bi se od beležnika zahtevalo da ne preduzimaju određenu službenu radnju koju su po Zakonu obvezni da izvrše, a za koju su svi zakonski uslovi ispunjeni.

Komora očekuje od svih beležnika u Gradu Beogradu, kao i u celoj Srbiji, da i ubuduće poštuju zakonska pravila, odnosno da upozoravaju građane ukoliko utvrde da je predmet kupoprodajnog ugovora nepokretnost bez upotrebne dozvole – odnosno objekat sa građevinskom dozvolom u izgradnji, ili je predmet objekat za koji je u toku postupak legalizacije.

Ukoliko eventualno dođe do izmene Zakona o prometu nepokretnosti, javni beležnici će postupati na način i u skladu sa tim izmenama. Javni beležnici koji postupaju u skladu sa zakonima nikako ne mogu biti krivično, niti prekršajno gonjeni po bilo kom osnovu, a sigurni smo i da beležnici nikako ne mogu snositi bilo kakvu odgovornost ukoliko neki investitor ne plati naknadu za komunalno opremanje. Protiv javnih beležnika koji postupaju u skladu sa zakonom ne mogu se pokretati postupci za zloupotrebu službenog položaja, niti tužbe za naknadu štete, dodaje se u saopštenju. Javnobeležnička komora, takođe, napominje da bezrezervno podržava borbu protiv bespravne gradnje.