javni beleznici

Stabilan notarski sistem

Javnobeležnički sistem u Srbiji se za pet godina, od kada je uveden, razvio u stabilan i kvalitetan sistem, koji građanima i privredi donosi viši nivo pravne sigurnosti, ocenjeno je danas u Beogradu, na seminaru za javne beležnike.

Kuburović: Notari doprineli jačanju pravne sigurnosti

Javni beležnici doprineli su jačanju pravne sigurnosti i postali su bitan faktor u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, ocenjeno je danas na sastanku ministarke pravde Nele Kuburović sa predsednikom Međunarodne unije notara Hozeom Markenjom de Ljanom.

Javni beležnici položili zakletvu

Danas je pred ministrom pravde zakletvu položio 31 novoimenovani javni beležnik, čijim će stupanjem na dužnost, ukupno u Srbiji raditi 199 javnih beležnika.

Sastanak javnih beležnika Srbije i Francuske

Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije razgovarali su danas u Beogradu sa delegacijom Visokog saveta notara Francuske o najboljim rešenjima za pohranjivanje elektronske dokumentacije i arhiviranje dokumenata kod javnih beležnika.

Notari: Sve po zakonu

Javnobeležnička komora saopštila je danas da se beležnici strogo pridržavaju svih zakona i propisa kojima je uređena njihova delatnost, među kojima je Zakon o prometu nepokretnosti po kojem obavezno upozoravaju građane, ukoliko utvrde da je predmet kupoprodajnog ugovora nepokretnost bez upotrebne dozvole ili u postupku legalizacije.

Putem eŠaltera podneto 3.200 zahteva za upis prava u katastar

Sve poreske administracije gradova i opština u Srbiji od 2. jula su povezane na sistem eŠalter i od Republičkog geodetskog zavoda mogu elektronskim putem da primaju poreske prijave građana i kompanija za utvrđivanje poreza na imovinu.

Cvejić: Deset minuta nakon overe ugovori u katastru

Predsednik Javnobeležničke komore Srbislav Cvejić objasnio je da stranke ne moraju da čekaju u redovima, već da je ugovor, od kada se overi, u roku od deset minuta zaveden u katastru, što je, kako kaže, još jedan nivo sigurnosti.

Proširenje nadležnosti javnih beležnika

Ova godina možda je bila i prekretnica u radu javnobeležničke profesije u
Republici Srbiji, jer su javni beležnici od 1. marta veoma uspešno preuzeli kompletnu nadležnost kada je reč o overi potpisa, rukopisa i prepisa od sudova i opštinskih organa, rekla je danas ministarka pravde Nela Kuburović.

Beležnici položili zakletvu

Jedanaest javnih beležnika i sedam javnobeležničkih pomoćnika položili su
danas zakletvu pred ministarkom pravde Nelom Kuburović, a tom činu je prisustvovao i predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović.

Notari na raspolaganju svim kandidatima

Javnobeležnička komora Srbije saopštila je da javni beležnici u punom kapacitetu overavaju potpise kojima birači daju podršku kandidatima na izborima za predsednika Srbije.