Foto: V. Todorović

Nakon dvočasovnog protesta i blokiranja ulaza u zgradu opštine građanima je saopšteno da će predsednik opštine, Aleksandar Jovičić, primiti tri predstavnika građana 17. septembra u 11 časova. I pored ovog obećanja, građani i dalje strahuju da će kiosci u međuvremenu biti uklonjeni.

„Za nas bi rešenje bilo samo da se poništi konkurs i da se postavi konkurs kao što su i do sada bili konkursi na ostalim opštinama gde pravo prvenstva imaju oni koji su na tom mestu godinama“, kaže vlasnica kioska Jelica Pajić.

LJubomir Vukotić jedan je od vlasnika čija porodica živi od kioska već 48 godina i kaže da su kiosci stariji od čelnika opštine koji su raspisali skandalozan i protizakonit konkurs. „Vlasnici kioska su ljudi preko 50 godina i postavlja se pitanje šta će raditi nakon njihovog uklanjanja jer svaki kiosk hrani minimum dve porodice“, kaže LJubomir.

Vlasnicima kioska pridružili su se prijatelji, porodica, ali i nezadovoljni građani koji su došli da „podrže porodice koje egzistiraju od kioska i ostaju bez ičega“.

Okupljeni naglašavaju da su došli da mirno protestuju i da ukoliko je moguće reše spor sa opštinom. Ukoliko do rešenja ne dođe moraće, kako kažu, da proteste radikalizuju.

Ovih desetak preduzetnika i njihove porodice i zaposleni organizovali su protest zbog konkursa o dodeli lokacija za kioske, koji su prema njihovoj oceni unapred bili osuđeni na neuspeh.

Opština Palilula je 31.05.2018. objavila konkurs za određivanje korisnika lokacije privremenih objekata (kioska) na području opštine Palilula. Uslovi konkursa su postavljeni monopolski pa su vlasnici objekta uspeli da ponište odluku zbog uočenih nepravilnosti u kriterijumima i ubrzo je objavljen novi konkurs sa “kozmetičkom” izmenom, kako je oni nazivaju.

Odlukom koje je opština Palilula donela 13.06.2018. su izgubljene lokacije malih privatnika na teritoriji cele opštine, a dobili su ih veliki lanci.

Ako se primera radi, uporede konkursi iz prethodnih godina i sa svih drugih centralnih beogradskih opština, sa ovim konkursom, jasno je da po uslovima iz tih konkursa izrazitu prednost ima prethodni korisnik lokacije, dok se drugi kriterijumi boduju sa manjim brojem bodova u odnosu na broj bodova koji nosi prethodni zakup.

Stari zakupci degradirani na konkursu

Prostim upoređivanjem kriterijuma bodovanja iz novog i poništenog konkursa očigledno je da ništa suštinski nije promenjeno. Osnovna novina je bodovanje prethodnog zakupa na datoj lokaciji. Međutim, zadržavanjem i bodovanjem kriterijuma koji se odnose na zapošljavanje najvećeg broja radnika i najveći ostvareni prihod u 2016. godini, u potpunosti se degradira bodovanje prethodnog zakupa i prednost daje velikim privrednim društvima, odnosno privrednom društvu sa dominantnim položajem na tržištu.