Ovo ponašanje ne treba da nas čudi jer bahatost i nepoštovanje parlamenta potiču još iz 1994. godine kada je Maja Gojković bila poslanica SRS u Saveznoj skupštini, o čemu svedoče snimci njenih rasprava sa tadašnjim predsedavajućim Radomanom Božovićem. Na napomenu predsedavajućeg da joj je isteklo vreme po Poslovniku, ona odgovara „To mene ne interesuje“, vređa predsedavajućeg govoreći mu da je „priučeni ekonomista“ i dodaje „ja ću kad god me prekinete ponoviti rečenicu“.

Iako predsedavajući pokušava da smiri situaciju i čak joj daje dodatni minut mimo Poslovnika, Maja Gojković nastavlja da se ponaša nepristojno i ne prestaje da priča čak ni kad joj je predsedavajući oduzeo reč.

Na drugom snimku jasno se vidi kako je Maja Gojković zauzela govornicu i nije htela da se vrati na poslaničko mesto, iako joj je predsedavajući oduzeo reč po Poslovniku, i govori mu da treba on da izađe napolje.

Vidimo da Maju Gojković kada nije na vlasti ne interesuje Poslovnik i traži dodatno vreme mimo toga, a poslanicima Dveri danas oduzima reč u vremenu koje im po Poslovniku pripada. Postavlja se pitanje šta je sporno kada se poslanici Dveri bore za svoja prava, kad je Maja Gojković nekad napadala predsedavajućeg i kad nije imala pravo?

Pitamo se i kako bi Maja Gojković reagovala da je u ovoj situaciji na mestu Radomana Božovića. Verovatno bi optužila samu sebe za vređanje, nasilje, a možda i za neku modricu.

Informativna služba Dveri