Vinko Pandurević nije uspeo da se intelektualno angažuje u obrazovanju mladih, ali zato je osuđeni general Vladimir Lazarević avionom Vlade Srbije u pratnji ministra sleteo direktno na Vojnu akademiju.

Procedura je jednostavna: prvo na Kosovo, onda u šetnju do Haga, onda letom do fakulteta. Za razliku od Akademije, uprava Fakulteta političkih nauka kaska za utvrđenim akademskim standardom. Ipak, FPN je uložio napor i dozvolio održavanje tribine ,,Odbrana Kosmeta“ gde je učestvovao oficir VJ Goran Jevtović, koji je svedočio u predmetu Šainović i drugi.

Visoki oficiri Prištinskog korpusa su rukovodili i nadgledali operaciju Reka tokom koje su pripadnici srpskih snaga ubili najmanje 350 kosovskih Albanaca, a njih nekoliko hiljada proterali u Albaniju. Ministarstvo odbrane je 2014. odbilo da dostavi informacije FHP-u o angažovanju dva oficira Prištinskog korpusa, Mladena Ćirkovića i Gorana Jevtovića. MO je odbilo da dostavi tražene podatke jer ,,njihovim odavanjem bi se nanela šteta interesima odbrane RS koji pretežu nad interesima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja“.

Oficir Jevtović je, doduše, bez aviona, zalutao na Fakultet političkih nauka da ojača moral mladih u borbi za odbranu Kosmeta. Tribina je počela u skladu sa akademskim duhom, pesmom ,,Oj, Kosovo“ i srpskim zemljama i srpskim rodom, a onda uz blagoslov božji u akciju krenuo oficir VJ. Nakon himne, oficir je snažnim i strastvenim govorom manifestovao bes u postojeće institucije koje ga štite od odgovornosti, shvativši da ne ispunjava uslove za avionsku kartu i profesorsku katedru. Kriterijum za izbor profesora vrlo jednostavan: 1. Minimalna kazna od 14 god. ; 2. Zločin protiv čovečnosti; 3. Rang generala.

Što se tiče Kosova i Metohije, počeo je oficir: ,,Dole smo imali stogodišnji problem, ne mi sa njima, nego oni sa nama; što? Zato što su želeli da ostvare krajnji cilj: Veliku Albaniju; Najbolji dokaz da smo devedesetih dole uspostavili red je podrška teroristima od strane Zapada.“ Oficir je pod uspostavljanjem reda verovatno mislio na ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, proterivanje civila i operacije skrivanja leševa. Ipak, to nije važno, zato što je ,,potpuno irelevantno šta se dešavalo na Kosovu od strane naše države“. Napomenuo je da dobro poznaje međunarodno pravo i da je ,,ono što je Srbija radila dole bilo legalno i legitimno“. Oficir je imao borbeni nastup, povratio je veru studentima u mogućnost odbrane Kosmeta i pružio podršku mladoj generaciji u nastojanju da spase što se spasiti može.

Institucije Republike Srbije guše intelektualne ambicije oficira VJ tako što skrivaju podatke o njegovoj nevinosti, ali ne, on ne odustaje. Odlučio je da brani Kosovo na tribinama huškajući mlade generacije za nove ratove, jer je to – ratno pitanje. Nadam se da će Ministarstvo odbrane skinuti tajnost sa dokumenata o nevinosti oficira i omogućiti da, kao njegov starešina general Lazarević, napreduju na akademskom planu.

Autor je aktivista NVO Žene u crnom