Izvinjenje ni u "spamu" 1Foto: FreeImages / Cierpki

Umesto izvinjenja, kao što se očekuje od medija sa dugogodišnjim iskustvom, dobili smo pedagošku poduku o tome kako služba Zaštitnika građana treba da radi. Hvala, nije bilo potrebno.

Svoj posao obavili smo u skladu sa propisima i prema zahtevu koji ste dostavili. Akt u vezi sa vašim zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja poslali smo u roku, na privatnu elektronsku adresu novinarke, koja nam je i jedina dostavljena. Naš odgovor je, nažalost, kao što ste naveli, završio u „spamu“ vaše elektronske pošte, a za to ne možemo da preuzmemo odgovornost.

Na kraju, dovoljno je bilo „izvinite“, ili „radi se o nesporazumu“. Zaštitnik građana se, kao što je do sada nebrojano puta dokazao, zalaže za korektnu i pristojnu komunikaciju, koja uključuje i preuzimanje odgovornosti kada se propust dogodi.

U iščekivanju izvinjenja uredništva lista Danas.