Objektivno, stručno i nepristrasno 1Foto: Freepik

Fond za nauku Republike Srbije negira informaciju koju je u tekstu „Pristrasnost, nauka i država“ za Vaš list izneo gospodin Branislav Boričić (Rubrika Dijalog, str. 12, objavljeno 19. 11. 2021. godine).

U protekle dve godine, od kada je otvoren prvi program Fonda za nauku Republike Srbije, svi naučnici transparentno i pod istim uslovima, putem kompetitivnih javnih poziva, konkurišu za dobijanje sredstava za realizaciju naučnoistraživačkih projekata. Isto je i sa Programom IDEJE, čiji je drugi stepen evaluacije još uvek u toku i traje do kraja novembra 2021. godine.

Po uzoru na dobre prakse inostranih fondova za nauku, Fond je pažljivo razvio procedure, koje kroz dvostepenu evaluaciju u kojoj učestvuju inostrani stručnjaci, obezbeđuju objektivnu i nezavisnu evaluaciju predloga projekata. Fond za nauku ne utiče na ocenjivanje projekata, niti može uticati na sadržinu recenzija, čime se dodatno obezbeđuje nepristrasnost procesa evaluacije.

Kriterijume za izbor evaluatora definiše najviše stručno telo Fonda, a evaluatori se biraju kroz poseban javni poziv. U bazi evaluatora Fonda za nauku nalazi se preko 1.000 eksperata iz 60 zemalja sveta, a čine je doktori nauka sa više od 10 godina radnog iskustva, iskustvom u ocenjivanju projekata i naučnim rezultatima, što ilustruje i srednja vrednost Hiršovog indeksa celokupne baze koja iznosi 20, za sve oblasti. Identitet evaluatora se ne objavljuje javnosti kako zainteresovane strane ne bi mogle uticati na njihov rad, čime se obezbeđuje samostalnost i nezavisnost evaluatora i samog procesa ocenjivanja.

Svaki od 789 predloga projekata u okviru programa IDEJE, u prvom stepenu evaluacije ocenjivala su tri nezavisna inostrana evaluatora, koji su stručnjaci u oblastima na koje se projekat odnosi, a za uparivanje su se koristile i ključne reči koje istraživači sami definišu. Ovakvom procedurom Fond za nauku obezbeđuje stručnu, objektivnu i nepristrasnu evaluaciju predloga projekata.

Pravila su poznata i navedena u konkursnoj dokumentaciji, kao i detaljni kriterijumi za ocenjivanje i način dodele poena u oba stepena evaluacije. Svaki predlog projekta evaluatori su ocenjivali prema kriterijumima koji su unapred definisani i poznati istraživačima, koordinisan je proces konsenzusa kada su se ocene razlikovale više od 15%, nakon čega je jedan od tri recenzenta sumirao zaključke i pripremio zbirni izveštaj koji je dostavljen rukovodiocu. Rezultat evaluacije i mesto na preliminarnoj rang-listi se određuje na osnovu srednje vrednosti ocene koje su dali recenzenti.

U međufazama, Fond za nauku ne objavljuje međurezultate, već svakog podnosioca predloga projekta obaveštava lično o statusu njegovog predloga projekta dostavljajući mu rezultat evaluacije i završni izveštaj vodećeg evaluatora, što je i eksplicitno navedeno u pravilima javnog poziva.

Ocenjivanje predloga projekata za program IDEJE još uvek je u toku, a rezultati će biti objavljeni na sajtu Fonda za nauku po završetku drugog stepena evaluacije, koji se očekuje krajem novembra.

Fond za nauku Republike Srbije ističe da ima isti cilj kao i naučna zajednica u Srbiji, a to je razvoj nauke u Srbiji. Fond za nauku je otvoren za konstruktivne i argumentovane razgovore sa celokupnom naučnom zajednicom, kako bi se sagledale potrebe i izazovi sa kojima se naučnici i institucije susreću.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Jedno reagovanje na “Objektivno, stručno i nepristrasno”

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.