Zlonameran prefiks za "NATO generala" 1

Verovatno je taj pridev bio u negativnom kontekstu jer je sam Vulin apostrofirao činjenicu da se radi o generalu koji nije stigao da nas uvede u NATO.

Spoljnopolitički prioriteti Republike Srbije su jasno definisani, a opredeljenost za unapređenje saradnje i zajedničkog delovanja sa državama članicama NATO kroz članstvo u Partnerstvu za mir je jedan od najviših prioriteta iste te spoljne politike. U svom Prezentacionom dokumentu Srbija se jasno i nedvosmisleno opredelila da dostigne interoperabilnost svojih oružanih snaga sa snagama država članica NATO. Kada se na internet sajtu Ministarstva odbrane proveri koji su sve mehanizmi saradnje Srbije sa NATO, veoma brzo se ustanovi da je to verovatno najviši oblik saradnje bez direktnog i punopravnog članstva u samoj Alijansi.

Tim više postaje potpuno nejasno zbog čega je pomenuti „NATO“ general dobio prefiks NATO. Da li je to zbog toga što je tokom rata 1999. godine obavljao svoju dužnost rizikujući za svoju otadžbinu ono najvrednije – svoj život? To bi bilo logično jer bi ga na taj način mogli povezati sa NATO. Međutim, kada smo već pokrenuli tu temu, gde je za vreme rata bio ministar Vulin i da li je svojevremeno oslobođen služenja vojnog roka? Demokratski principi nalažu da se javnost upozna i sa zdravstvenim stanjem funkcionera ukoliko ih to ometa u vršenju svojih dužnosti. Samim tim, premijer bi trebalo da evaluira funkcionalnu sposobnost ministra Vulina, jer kad heroja koji je više čuvao svoje potčinjene nego sebe i koji je prošao više ratova nego Vulin što je promenio političkih stranaka pežorativno nazove NATO generalom, onda to javnosti treba i da se obrazloži.

Međutim, javnost sasvim sigurno ima svoj stav o ministru Vulinu i generalu Malinoviću. Ono što treba da zabrine jeste retorika predsednika Vlade koji i dalje bez obzira na spoljnopolitičke prioritete i potpisane međunarodne sporazume reč NATO koristi otvoreno u negativnom kontekstu. Svima koji su prošli rat, a posebno pripadnici tadašnje VJ, predstavljaju heroje jer su svesno žrtvovali svoje živote i budućnost svojih porodica za otadžbinu. Da li na isti način možemo evaluirati doprinos tadašnjih političkih funkcionera i premijera koji je tada obavljao funkciju ministra informisanja u Vladi Srbije? I sad gradimo medijsku tezu koja će satanizovati generala Malinovića – Malinović predstavlja NATO generala koji nije stigao da nas uvede u NATO, bez obzira što je kao pilot i među pripadnicima VJ bio na najrizičnijim lokacijama. Nasuprot njemu, patriote su oni koji su nas svojim političkim radom doveli u situaciju da se Srbija u takvoj geostrateškoj situaciji suprotstavi najvećoj svetskoj sili ikada.

Srbija će sasvim sigurno izabrati svoj politički put koji bi trebao da bude odraz interesa i vizije razvoja geostrateških odnosa u svetu i regionu, ali sasvim sigurno ne olako izgovorenih reči. Ne moramo nikad biti članica NATO alijanse, ali isto tako nikad ne treba da izazivamo ni retorikom ni svojim postupcima svetske moćnike, a posebno ne vojne saveze. Posebno bi političari morali paziti kako i u kom kontekstu upotrebljavaju reč NATO. Ili da se potrude da menjaju sebe…. I svoju kognitivnu retoriku.

Autor je kapetan bojnog broda