Ubrzo nakon tog neostvarivog obećanja Antić se našao u žiži interesovanja javnosti zbog još tri sa pravom se može konstatovati bizarne izjave. Prva je bila konstatacija da građani Srbije plaćaju najnižu cenu električne energije u Evropi a drugom je poručio da je plaćanje centralnog grejanja tokom cele godine „urbana legenda“. Treća izjava ministra Antića kojom je na sebe skrenuo pažnju je ta da „neke toplane ne greju tokom 24 sata jer je takva procena nadležnih u tim elektranama“.

Da krenemo redom. Tačno je da je cena struje za potrošače u Srbiji među najnižim u Evropi. Međutim to što je cena struje niska nije plod politike Vlade koja je to obezbedila stvaranjem dobrog ambijenta za razvoj privrede niti njene želje da se građani rasterete od visokih životnih troškova. Radi se naime o liniji manjeg otpora shodno tome što su primanja građana Srbije među najnižima u Evropi. Drugim rečima, da su cene struje veće nego što jesu najveći broj potrošača ne bi mogao da ih plati. Plate u Srbiji, kada je reč o najširim slojevima, ne prelaze prag od 30 do 35.000 dinara. Što se tiče izjave o plaćanju centralnog grejanja „na rate“ ona je koliko smešna toliko i neozbiljna. Činjenica je da se grejanje kao stavka za plaćanje uredno nalazi na mesečnom računu za komunalije ali ne zato što su „lokalne samouprave izašle u susret građanima“ već zato što je to jedini mogući način za isplatu tih dažbina. Da se teret grejanja i drugih komunalnih troškova ne raspodeli „na rate“ narod račune ne bi mogao da plaća a komunalna preduzeća bi tako ostala bez prihoda. Takođe, konstatacija da lokalne samouprave same procenjuju da li će toplane raditi 24 časa dnevno tokom ledenih dana bez komentara osude onih koje to ne sprovode celodnevno, je veoma nekorektna prema potrošačima. Sasvim je jasno da se Antić izjavama koje daje želi uključiti u predizbornu kampanju koja je već startovala, međutim ono što izriče nema potporu u činjenicama. Drugim rečima, može se konstatovati da svoje „predizborne dužnosti“ ministar sprovodi na prilično nezgrapan i neučinkovit način.

Povezani tekstovi