Stranka Dosta je bilo za pristojnu Srbiju 1

Partijski parazit uništava Srbiju. Uništio je sve sfere društva, doveo najgore među nama na rukovodeća mesta, uveo potpun medijski mrak i u našoj zemlji za sebe napravio svoju državu. Živimo u njihovoj partijskoj državi koja radi u interesu privilegovane partijske manjine na teret svih građana Srbije. Zbog toga partijskom parazitu i smeta jedina politička organizacija koja se u svakom segmentu svoje politike bori za demontažu partijskog parazitskog sistema i za uređenu Srbiju u kojoj se lepo i rado živi, za sistem jači od svakog pojedinca.

Dosta je bilo je jedina politička organizacija koja Statutom i Programom svim svojim članovima garantuje da neće dobiti posao uz partijsku knjižicu i da preko nas neće iz pečenjare uskočiti u fotelju direktora EPS-a. Dosta je bilo je jedina organizacija koja se tog principa nije odrekla ni kad su posle izbora 2016. godine počeli da nam nude partokratske kombinacije na kojima sve druge stranke u Srbiji parazitiraju. Dosta je bilo je jedina politička organizacija koja zabranjuje partijsko zapošljavanje, koja je u svom Statutu definisala političke funkcije i odvojila ih od javnog sektora u kome mora da važi isključivo princip šta znaš, a ne koga znaš.

Statutom Dosta je bilo nije dozvoljeno učešće u vlasti na bilo kom nivou bez potpune transparentnosti. Mi se borimo za transparentnost na svim nivoima vlasti i u svim državnim poslovima jer je transparentnost uzdignuta na nivo političkog opredeljenja i vrhunskog društvenog interesa. Svi ugovori koje potpisuje država i državna preduzeća moraju da se javno objavljuju. Budžet svakog ministarstva, svake agencije, svakog javnog preduzeća, svakog fonda, bolnice i škole mora da bude dostupan svakom građaninu 24 časa dnevno. Javni konkursi za sve državne agencije, sva državna preduzeća i ustanove. Sa javnim planovima rada. Sa javnim izveštavanjem. Sa javno objavljenim sistematizacijama radnih mesta za sve zaposlene u javnom sektoru i javnim preduzećima.

Statutom stranke Dosta je bilo ustanovili smo Skupštinu i Glavni odbor na punom teritorijalnom principu i time u potpunosti podržali decentralizaciju.

Statut stranke ograničava se mandat predsednika na dva, iznimno tri mandata u slučaju konstantnog rasta i uspeha na izborima. Statutom stranke je zabranjeno da predsednik stranke bude istovremeno i predsednik Srbije.

Mi smo otvorena organizacija i svi građani mogu da se priključe. Pokret „Dosta je bilo“ je pod stalnim napadom vlasti i iskustvo iz prethodne tri godine rada nam govori da vlast pokušava da nam ubaci ljude u organizaciju. Uspešno filtriramo sve takve ljude i čuvamo integritet organizacije. Zbog zaštite integriteta i ovih načela stranke, u Statut buduće stranke je unet poseban mehanizam – predviđeno je formiranje Odbora osnivača. Glavni zadatak ovog oročenog odbora koji će funkcionisati u početnom stadijumu rada stranke u nastajanju, jeste da nadzire rad cele organizacije i da spreči dilove u lokalnim odborima kao što smo to uspešno rešili na Vračaru.

Naravno, Skupština stranke po Statutu ima poslednju reč, kao i u svakoj demokratskoj organizaciji.

Srbija propada. Deca nam beže iz zemlje. Sve institucije sistema su urušene i podvedene pod kontrolu partijske vlasti. Ne smemo više da tolerišemo predsednike vlada, ministre, gradonačelnike ili opštinske službenike koji nikome ne polažu račune. Ne smemo da tolerišemo direktore javnih preduzeća koji posluju sa gubitkom, a svoje finansije proglašavaju službenom tajnom. Ne želimo direktore agencija koji rade daleko od očiju javnosti. Zalažemo se za sistem kontrolnih institucija, četvrtu granu vlasti, koji će imati ovlašćenja da nadzire i sankcioniše zloupotrebe izvršne vlasti. Životi sedam miliona ljudi zavise od uspešnosti u upravljanju javnim poslovima. Moramo da prekinemo da tolerišemo neuspeh i neodgovornost u upravljanju državom i javnim institucijama.

Osnivači stranke Dosta je bilo su slobodni ljudi, ostvareni u poslovima kojima se bave i stvaraju organizaciju koja je slobodna, demokratska, otvorena i hrabra, koja poštuje sve demokratske principe organizovanja i odlučivanja. Niko od članova Dosta je bilo ne očekuje partijski posao u državnoj službi i jedini cilj i motiv zbog koga su ušli u politiku je da od Srbije naprave pristojnu zemlju u kojoj se rado i lepo živi.

Pres služba pokreta Dosta je bilo