Ilustracija Foto: Janson Morison FI

„Ukazujemo da se na taj način negativno utiče na nezavisnost sudstva u pojedinačnim odredjenim sudskim predmetima, kao i da takve izjave dovode do loših posledica po vladavinu prava u Srbiji“, piše u saopštenju Advokatske komore Vojvodine.

Kako je navedeno, nezavisno i nepristrasno sudstvo, kao i poštovanje Ustava i zakona, od najveće je važnosti za Srbiju, sve njene gradjane i advokaturu.

„Samo u pravnoj državi advokatura može da pruža pravnu pomoć na ispravan i dostojanstven način“, naveli su u saopštenju.

Advokatska komora Vojvodine je pozvala sve predstavnike izvršne vlasti da se „uzdrže od pritisaka usmerenih na sudije i sudove kao nezavisna grana vlasti“ i da postupaju u okvirima propisa koji odredjuju „granice njihovih ovlašćenja“.

Povezani tekstovi