Zgrada Vlade Srbije Foto: Bojan Cvejić

Kako se navodi, u slučaju da je potrebno upisati adresu prebivališta zbog toga što je nekoj ulici dodeljen naziv ili kućni broj, građani koji imaju lične karte bez čipa, moći će da dobiju nove lične karte sa čipom, bez plaćanja bilo kakvih troškova.

Građani koji poseduju ličnu kartu sa čipom, podatak o nazivu ulice i kućnog broja biće unet u čip, bez promene obrasca lične karte i bez plaćanja takse ili naknade.

Svi troškovi koji su tim rešenjem oslobođeni građani padaju na teret republičkog budžeta.

Povezani tekstovi