Foto: FoNet/ Zoran Mrdja

Na podsećanje da je Agencija za borbu protiv korupcije donela drugostepeno rešenje kojim preporučuje njenu smenu jer je prekršila članove Zakona o agenciji, o sukobu interesa i neprijavljivanju sukoba interesa, ona je rekla da se p tome posačp i naručenim tekstovima, malicioznim i tendencioznim na koje nije reagovala.

„Apsolutno smatram da zakon ni u jednom obliku nisam prekršila zbog čega sam 25. januara preko punomoćnika i pokrenula tužbu pred Upravnim sudom. Budući da sam funkcioner Republike Srbije, imam ogromno poverenje u pravni sistem da će ovo pravilno odlučiti“, rekla je Bulajić.

Na pitanje da li je tačno daje samu sebe upućivala na službene putevanja u Istanbul, Edinburg, Varšavu i Kijev, da je samoj sebi isplatila oko 220 evra dnevnica i da je samoj sebi obračunavala prekovremeni rad i na taj način došla do više od 160 hiljada dinara, Bulajić je rekla:

„Ja sam samo davala nalog blagajni za isplatu sredstava koja mi pripadaju primenjujući relevantno zakonodavstvo i naročito uredbu Vlade Republike Srbije kada su u pitanju moje dnevnice. Ja nisam konstituisala svoje pravo, samo sam ga na neki način morala okončati jer, da bi ljudi u Srbiji dobro razumeli, prosto snaga potpisa kojom samo ja raspolažem u parlamentu – ne postoji niko ko bi mogao mene u tom smislu da ovlasti, jer se finansijama, po prirodi, posla bavim ja“.

Što se tiče prekovremenog rada, potpuno je jasno da je agencija apsolutno zanemarila relevantno zakonodavstvo. Ja sam za to vreme zaista radila, što je lako proveriti i to ne samo kada RTS prenosi sednice na kojima ja sedim, pa i sama bez službe, rekla je on.

Moja putovanja, moj prekovremeni rad, sve je to vezano za moj rad u Skupštini, podsetila je Bulajić.

Na pitanje da li, dok čeka smenu razmišlja o ostavci, Bulajić je rekla:

„Ne, to za mene ne bi bio moralan čin. Ne pod ovim okolnostima, ja sebe moram da odbranim od neosnovanih napada. Ja se obraćam pravnom sistemu“.