P { text-indent: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: „YHelvetica“; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 10pt; }

 Navedene oranice nalaze se u katastarskoj opštini Stanišić i u katastarskoj opštini Riđica. Početna cena zakupa zemljišta je 36.000 dinara po hektaru na godišnjem nivou, a obradive površine izdaju se na period od tri godine. Obavezni depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 550.000 dinara. Konkursna dokumentacija će biti dostupna do 7. novembra, u kancelariji Crkvene opštine Stanišić svakodnevno, u vremenu od 9 do 11, odnosno od 17 do 19 časova. Prijavljivanje za učešće u nadmetanju za zakup zemljišta traje do 12. novembra u podne, odnosno do pred sam početak javnog nadmetanja, koje će biti upriličeno u maloj sali Doma kulture u Stanišiću.