Prvi put u svome tek započetom, ponekad surovom, životu  videće more 46 mališana, uglavnom osnovnoškolskog uzrasta iz Leskovca i okolnih leskovačkih varošica Vučje i Grdelica.

Tim stručnjaka leskovačkog Centra za socijalniu rad,na čijem je čelu direktor Boban Ilić, jedva je odabrao pedesetak dece koja će prvi put u životu krenuti na more,podeljeni u dve grupe a u aražmanu TA“Swim travel“ iz Leskovca. Deca će se  ove godine odmarati desetak dana na grčkim plažama,a prva grupa kreće početkom prve radne sedmice,tekućeg,meseca jula. Odmor ove dece koštaće ovaj leskovački centar oko dva miliona dinara. Ovom prilikom obezbedjena je lekarska pratnja, par vaspitača i spasioca kao i učitelja škole plivanja… Sa ovom decom o svom trošku ide i jedan broj hranitelja,čija su deca iz redova osoba sa invaliditetom i  traže poseban nadzor.

„Srećni smo što ove godine, kao i predhodne, možemo da delimično usrećimo jedan broj dece iz hraniteljskih porodica da se prvi put druže zajedno na moru. Značajnu pomoć u ovome nam pruža nadležno republičko ministarstvo kao i lokalna samouprava grada Leskovca“, ističe u našem razgovoru Boban Ilić direktor leskovačkog Centra za socijalni rad.

Da je ovaj centar ugledni primer dobre prakse u Srbiji potvrdjuje i nabavka moderne tehničke opreme uvrednosti od  5.485.492  dinara a radi unapredjenja procesa rada ustanove, kao i stvaranja preduslova za digitalizaciju i automatizaciju procesa rada centra.

„Oprema se sastoji od 45 komada računara ALL-IN-ONE,poslednje generacije, zatim od 34 komada dvostranih skenera, 48 dvostranih štampača i dva komada Android-Notebook. Kompletna računarska oprema je sa kataloga bredniranog „HP“-proizvodjača“,ističe u našem razgovoru  Boban Ilić direktor centra.

Nabavkom unificirane opreme Centar za socijalni rad u Leskovcu uštedeće dodatno na potrošnji  kancelarijskog materijala, a uvopdjenjem softferskoig sistema „Integral“ dodfatno će zaoikružiti proces digitalizacije u ovom uglednom centru sa juga Srbije….

Kako pouzdano,eskluzivno, saznajemo leskovačkom Centru za socijalni rad predstoji značajna rekonstrukcija poslovnog prostora kojom će se znatno olakšati pristup osobama sa invaliditetom, a čime će ova ustanova potvrditi svoj liderski status medju istovetnim centrima u centralnom delu Srbije.