Društvo sudija poziva nadležne sudske organe da počnu da obavljaju svoje ustavne dužnosti 1Foto: Freeimages/Janson Morison

Društvo sudija, u svom saopštenju podseća, da je zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane zakonodavne i izvršne vlasti, korušćenjem javnog položaja, sredstav informisannja ili na bilo koji drugi način.

U saopštenju se ukazuje da se opisanim nastupima i napisima protivpravno podriva poverenje u nezavisnost i samostalnost sudstva i samostalnost javnih tužilaca, kao i da se zastrašuju i obeshrabruju da svoj posao rade profesionalno i nepristrasno, a građani podstiču na nepoverenje jedne od tri grane vlasti.

„Stoga je zabrinjavajuće nepostupanje Republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca u otklanjanju ovakvog uticaja na rad javnog tužilaštva od strane izvršne ili zakonodavne vlasti „, kaže se u saopštenju Društva sudija.