Foto: MUP (arhivska fotografija)

Istom presudom Životiću sud je naložio pod pretnjom prinudnog izvršenja obešteti pomenutu kompaniju za oko 5,5 miliona dinara.

Prema navodima iz presuda osuđeni Životić kao radnik  u maloprodajnom objektu kompanije Autocentar „NR“, gde je obavljao poslove računopolagača-prodavca u periodu od 2015 do 2017. godine iz dnevnog pazara prisvojio 5. 543 000 dinara i za isti iznoz oštetio pomenuto preduzeće.

Protiv ove presude žalba nije moguća jer je ona postala pravosnažne, te se u dogledno vreme očekuje da se osuđeni Životić u nekoj ustanovi zatvorenog tipa uputi na izdržavanje kazne.

Povezani tekstovi