Iz Sektora za boračka pitanja objašnjavaju da se iznosi utvrđuju na osnovu zvanično objavljenih statističkih podataka o prosečnoj mesečnoj zaradi na teritoriji Srbije i da je od 2018. Republički zavod za statistiku promenio metodologiju obračuna zarada, „zbog čega se mesečno saopštenje o prosečnoj zaradi objavljuje 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose, i da shodno tome Ministarstvo nije bilo u mogućnosti da iznose za januar blagovremeno utvrdi, što je dovelo do kašnjenja isplate invalidnine“.

Prethodno se stanovnik Mladenovca Dragan Lakić požalio redakciji Danasa da mu svakog meseca, bar po 15 do 20 dana, kasni isplata ratne civilne invalidnine.

– Slepo lice sam, oštećenje je nastalo kao posledica zaostalog ratnog materijala, počinje svoju priču Lakić, koji je jedan od osnivača Saveza civilnih invalida Beograda.

– Početkom marta invalidninu smo primili za januar, evo tu je april, a invalidnina za februar mi još nije legla, kaže ogorčeno Lakić i dodaje da ima 70 godina, ženu koja nije u radnom odnosu, decu, unuke i dva praunuka, kojima želi da udovoljava, ali nema čime, kako kaže, aludirajući da je za ovu grešku odgovorno Ministarstvo za rad, konkretno Sektor za boračka pitanja.

– Smatram da je nama kao ratnim civilnim invalidima ugrožena egzistencija, objašnjava Lakić i ističe da je ogorčen na birokratiju.

Kako objašnjavaju iz Ministarstva rada, preduzete su potrebne mere da se ovaj problem prevaziđe, tako da se očekuje da će naredne isplate biti ažurnije.