Foto: Srebrno jezero

Ispitivanja kvaliteta vode obavljena su na uzorcima sa Gradištanske, Zatonjske i Požarevačke plaže.

Ustanovljeno je da je voda na svim plažama fizičko-hemijski i mikrobiološki ispravna i preporučuje se za kupanje i rekreaciju, uz tuširanje nakon kupanja.