Brankica Janković Foto: ravnopravnost.gov.rs

Ona je podsetila da je Strateškim planom Poverenika 2016-2020 kao poseban cilj predviđeno stvaranje uslova za smanjenje najčešćih vidova diskriminacije, a pružanje stručne podrške organizacijama civilnog društva je jedna od važnijih aktivnosti u sprovođenju tog cilja.

Kako je saopšteno, Brankica Janković održala je završnu obuku na temu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti zaštite od diskriminacije, nakon čega je polaznicima dodelila diplome.

Trodnevnoj obuci su prisustvovali predstavnici i predstavnice 16 organizacija civilnog društva iz cele Srbije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Obuka je sprovedena uz pomoć Fonda za dobru upravu (Good Governance Fund) britanske vlade u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije“.