Foto: Medija centar

Mislim da neće tražiti priznanje nezavisnosti Kosova, već da Srbija ne sprečava njegovo učešće u međunarodnim organizacijama, rekao je Janjić, koji je predstavio stavove Foruma za etničke odnose pod nazivom: Normalizacija put ka rešenju.

Janjić, koji smatra da će u Boegrad doći „jak tim“ iz Nemačke, kaže da je potrebno prvo postići pravno obavezujući sporazum a tek onda ići na promenu Ustava, za koji je ocenio da je pun mana.

Prirodno je, smatra, da prvo treba definisati šta će se sprovoditi kako bi se to našlo u Ustavu i zakonu.

U istoriji ne postoje trajna rešenje već održiva i neodrživa, rekao je Janjić, koji je predstavljajući dokument, podsetio na saradnju Fonda sa Fondacijom Konrad Adenaur.

Forum u dokumentu, navodi Janjić, predlaže elemente za pravno obavezujući sprorazum, pa tako da se „strane ugovornice obavezuju da će se uzajamno podržavati u naporima da postanu članice Evropske unije“.

Strane ugovornice su saglasne da njihovo članstvo u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama ne podrazumeva implicitno priznavanje od druge strane, a na osnovu međunarodnog prava, navodi se kao predlog elementa pravno obavezujućeg sporazuma.

Fond predlaže i da se u sporazumu predvidi odredba da strane ugovornice potvrđuju da će rešavati sporove isključivo mirnim putem i uzdržavati se od pretnji ili upotrebe sile u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija.