Mića Jovanović Foto: Megatrend

Prof. Jovanović je istaknuti naučni i javni radnik. Akademsku karijeru započeo je odmah po diplomiranju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (1976). Doktorirao je menadžment organizacionih nauka. Do 1989. radio je na Univerzitetu u Beogradu, a potom osniva Poslovnu školu „Megatrend“ – zametak budućeg univerziteta koji u svom okrilju danas ima 12 fakulteta sa četrdeset akreditovanih studijskih programa. Jovanović je objavio devetnaest knjiga i stotinu naučnih i stručnih radova. U ranijem periodu već je bio biran za rektora Megatrend univerziteta. Nosilac je više medjunarodnih i domaćih odlikovanja i priznanja.

Tržište rada prepoznalo je vrednost kadrova koji se obrazuju na ovom univerzitetu i kvalitet znanja s kojim izlaze iz školske klupe“, kaže prof. Jovanović.

„Svojim odličnim rezultatima u praksi, svršeni studenti našeg univerziteta na najbolji način ruše stereotipe o privatnom školstvu i znanjem se bore protiv paušalnih diskvalifikacija i nepravednih optužbi, potvrdjujući činjenicu da se javne vrednosti stiču nezavisno od svojinskih odnosa u obrazovnom sektoru“, dodao je on.

Odluka Saveta Megatrend univerziteta za prorektore su imenovani prof. dr Dragan Đurđević, prof. dr Dragan Nikodijević, prof. dr Milivoje Pavlović i prof. dr Slobodan Pajović.

Povezani tekstovi