Kazne za nepropisno odlaganje građevinskog otpada u Pirotu 1Centar Pirota ispred Skupštine grada Foto: Z. Panić

Navode da je prilikom obilaska terena uočeno da se u širem području grada na više lokacija nekontrolisano odlaže ovakav otpad, često i na poljoprivrednom zemljištu, čime se uništavaju obradive površine i degradira životna sredina.

U saopštenju podsećaju da je Skupština grada Pirota donela odluku kojoj je za skladiranje gradjevinskog otpada odredjena lokacija Drvarnik prema selu Prisjan na kojoj se odlaganje ove vrste otpada ne naplaćuje.

Komunalna i inspekcija zaštite životne sredine će protiv onih koji gradjevinski otpad odlažu na za to nepredvidjene lokacije podnostiti prekršajne naloge u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju.

Predviđenje su novčane kazne, za fizička lica 8.000, za preduzetnike 15.000 i za pravna lica 30.000 dinara.