Foto: Logo

Kako se navodi u saopštenju, kategorije za koje UNS dodeljuje nagrade su:

* Nagrada za životno delo

Dodeljuje se za ukupan rad i zapažen doprinos novinarstvu.

* Nagrada za uređivanje „Dimitrije Davidović“

Dodeljuje se za najbolji godišnji uređivački koncept i ostvarenje.

* Nagrada za novinarsko stvaralaštvo „Laza Kostić“ 

Dodeljuje se prema oblicima novinarskog izražavanja u kategorijama:

– vest i izveštaj,
– reportaža,
– fotografija i televizijski snimak,
– karikatura (i novinarska satira).

* Nagrada „Bogdan Tirnanić“

Dodeljuje se za komentar ili kolumnu.

* Specijalna nagrada „Žika M. Jovanović“

Dodeljuje se za doprinos istoriji štampe i novinarstva, za teorijske radove o novinarstvu i publicističko delo.

* Zlatna povelja

Nagrada se dodeljuje se za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoj novinarske organizacije.

Pravo predlaganja i pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani.

Predlozi treba da sadrže jasno naznačen naziv nagrade za koju se konkuriše, obrazloženu kandidaturu i novinarske radove za koje su autori kandidovani (isečke ili fotokopije tekstova, tonske i video zapise – CD ili DVD).

Predloge za nagrade treba dostaviti najkasnije do 15. decembra 2018. godine, na mejl press@uns.org.rs, ili poštom u pet primeraka na adresu: Udruženje novinara Srbije, Resavska 28/I, 11 000 Beograd, sa naznakom „ZA GODIŠNJU NAGRADU UNS-a“. Predlozi se mogu dostaviti i lično, u sekretarijatu UNS-a.

Nagrade najuspešnijima u 2018. godini biće uručene na Dan UNS-a, 21. decembra.

Konkurs za novinarsku nagradu “Aleksandar Tijanić”

U toku je konkurs za UNS-ovu nagradu „Aleksandar Tijanić“.

Nagrada za borbenost u novinarskom izražavanju “Aleksandar Tijanić” dodeljuje se od 2015. godine, za tekstove, priloge objavljene u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima, ali i za novinarski potez koji bi zavredeo ovu nagradu.

Za nagradu mogu da konkurišu novinari koji rade u medijima u Srbiji, a radovi moraju biti objavljeni u periodu od 28. novembra 2017. godine do 28. oktobra 2018. godine.

Kandidata za nagradu mogu predložiti novinari i drugi građani Srbije, kao i organizacije registrovane u Republici Srbiji. 

Predloge sa fotokopijama tekstova ili CD/DVD  sa tv i radio prilozima, kao i tekstovima objavljenim na vebu, treba poslati na mejl press@uns.org.rs ili u pet primeraka dostaviti na adresu Udruženja novinara Srbije, Resavska 28/I, 11000 Beograd  sa naznakom „Za novinarsku nagradu Aleksandar Tijanić“.

Rok za slanje predloga je 28. novembar 2018. godine.

Ime dobitnika biće objavljeno 13. decembra, na dan kada je Aleksandar Tijanić rođen.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 2.000 evra u dinarskoj protiv vrednosti i biće uručena 21. decembra 2018. godine, na dodeli godišnjih nagrada UNS-a.