Foto: Pixabay / AndyLeungHK (ilustracija)

Reč je o projektima koji imaju za cilj ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja. Najmanji iznos koji se može odobriti po jednom projektu iznosi 15.000, a najveći 300.000. Rok za podnošenje prijava je 28. mart, do 12 sati.