Mašine iz fabrike na doboš zbog duga za plate 1Foto: Danas

Oni su se na ovaj korak odlučili jer im poslovodstvo nije isplatilo zarade za jun, jul i avgust, u poseku oko 100.000 dinara neto, jer im takvu mogućnost omogućava novi Zakon o radu.

Pravni zastupnik jednog od radnika objašnjava nam da prema novom Zakonu o radu obračun zarade predstavlja Izvršnu ispravu , kao što je, na primer, pravnosnažna sudska presuda

-Desetak predloga,a biće ih još, za izvršenje, koji su mi radnici turske fabrike tekstila ovlastili da uradim, predao sam Sudu, a nakon toga proceduru izvršenja uradiće privatni sudski izvršitelj. On će prema proceduri popisiti osnovna sredstva fabrike(mašine, sirovine, gotove proizvode i druge vrednosti, koja se neće moći otuđiti do konačnog namirenja poverilaca-kaže ovaj advokat, koji nije želeo da mu se pominje ime.

Prema predlogu Rešenja o izvršenju u kojem smo imali uvid, određuje se izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja izvršnih poverioca, prema izvršnom dužniku „Ringelsan DOO Požarevac“,kao i troškove ovih postupaka, popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika.

U predlogu izvršenja navodi se da se izvršnom dužniku zabranjuje raspolaganje popisanih stvari i da se upozorava na krivičnopravne posledice povrede ove zabrane.- Ukoliko izvršni dužnik prekrši zabranu kazniće se novčano. Izvršni poverilac stiče založno pravo i pravo na namirenje na popisanim stvarima u trenutku upisa založenog prava u Registar zaloga. Popisane stvari ostavljaju se na čuvanje izvršnom dužniku-piše u predlogu izvršenja.

Ova izvršenja sprovešće Javni izvršitelj Marko Nikolić iz Požarevca.

Ako se, u međuvremenu , poslovodstvo turske tekstilne fabrike dogovori sa radnicima koji svoje zarade traži ovim putem o načinu i dinamici izmirenja dugova, postupak izvršenja prinudne naplate potraživanja biće obustavljen.

Prema našim saznanjima ukupna potraživanja radnika u bruto iznosi oko pet miliona dinara.