Foto: MOD (Arhiva)

Sastanak nadležnih u Jablaničkom okrugu je organizovan na osnovu odredbi Zakona o vojnoj, rodnoj i materijalnoj obavezi kojima je propisano da i srednjoškolci pripadaju onoj kategoriji građana koji treba steknu znanja i veštine za potrebe zemlje u uslovima vanrednog i ratnog stanja.

Načelnik Centra Ministarstva odbrane Leskovac potpukovnik Dragan Milić rekao je da je cilj sastanka upoznavanje i pružanje stručne pomoći neposrednim izvođačima nastave ujedno i dostavljanje razrađenih tema planiranih za izvođenje.

Učenici završnih razreda bi trebalo da u trajanju od četiri časa obuke pređu kroz 11 tema koje su grupisane u četiri grupe, a Milić je naglasio da će se način izvođenja nastave suštinski razlikovati od pristupa nekadašenjeg predmeta Opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

Na pitanje šta će se desiti ako neko od maturanata ne želi da sluša to predavanje nije precizno odgovoreno, uz objašnjenje da se radi o času razredne nastave i da će razredni starešina da postupa u skladu sa tim. Na tim časovima neće biti prikazivano oružje uživo već će biti organizovan poseban prikaz oružja u kasarnama u okviru „otvorenog dana“ kao što se to i do sada radilo za gradjanstvo.

Povezani tekstovi