Mihajlović: Više od 16.000 Roma i Romkinja zaposleno za nepune tri godine 1Foto. MGSI

Ona je istakla da će zajedno sa međunarodnim partnerima raditi na važnom zadatku, sa posebnim fokusom na obrazovanje, stanovanje i zapošljavanje Roma i Romkinja.

Mihajlović je na predstavljanju izveštaja sa regionalne konferencije “Dekada inkluzije Roma” istakla da država donosi zakone i strateška dokumenta koja će omogućiti stvaranje jednakih uslova za sve, ali da je još mnogo posla pred nama.

“Posebno kada govorimo o Romkinjama, koje su jedna od najosetljivijih grupa u društvu. Do sada smo kroz akcione planove fokus stavljali na bolji pristup javnim politikama i zapošljavanju romske zajednice, što je i kruna rada, pa je tako u 2017. godini zaposleno 5.140 Roma i Romkinja, 2018. njih 6.200, a u 2019. do sada 4.700, i u tim brojkama uvek je 40 do 45 odsto Romkinja. Nastavljamo i da rešavamo stambeno zbrinjavanje romske zajednice, u pitanju su višemilionski projekti, ali i bolji pristup zdravstvenim uslugama i obrazovanju”, rekla je ona.

Potpredsednica Vlade dodala je da bi trebalo utvrditi indeks inkluzivnosti koji će biti jasna smernica koje mere još treba preduzeti za potpunu inkluziju svih građana i građanki, s obzirom na to da u našem društvu još uvek nemamo jednake uslove za sve.

Dagmar Repčekova, ambasadorka Slovačke u Srbiji, rekla je da je ova država u okviru svog predsedavanja OEBS-om u fokus stavila čoveka, ljudska prava i vrednosti, izrazivši očekivanja da će zaključci i preporuke sa regionalne konferencije biti primenjeni u javnim politikama Srbije.

“Garant za to su nam potpredsednica Vlade, ali i svi drugi partneri, poput misije OEBS u Srbiji i Regionalnog saveta za saradnju. Cilj konferencije koju smo organizovali bio je da identifikujemo probleme u životnom ciklusu romske zajednice, sa posebnim fokusom na obrazovanje, stanovanje, zdravlje i ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja”, rekla je ona.

Andrea Oricio, šef Misije OEBS u Srbiji, rekao je da je današnja tema izuzetno važna za ovu organizaciju i zahvalio je Vladi Srbije na posvećenosti unapređenju položaja Roma i Romkinja.

“Iz ovih preporuka posebno se vidi da je obrazovanje ključ za što uspešniju socijalnu inkluziju romske zajednice. Tu smo da razmenimo iskustva i podelimo primere dobre prakse, a Srbija je model u regionu”, rekao je Oricio.

Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, rekao je da je ovaj savet zadovoljan izveštajem i izrazio zadovoljstvo što mogu da doprinesu identifikovanju problema i pronalaženju rešenja.

“Najviše je urađeno u Srbiji i to nas posebno raduje. Zaključci sa junske konferencije predstavljaju dobre smernice za dalje planove i politike. Država vodi odgovornu socijalnu politiku prema romskoj zajednici, verujemo da će se tako i nastaviti sve do dana dok ne ostvarimo punu jednakost”, rekao je Nakić.

Orhan Usein, vođa projekta “Inkluzija Roma 2020” u Regionalnom savetu za saradnju, izjavio je da su u toku tri važna procesa neophodna za uspešnu inkluziju romske zajednice.

“Romska populacija postala je važan deo Berlinskog procesa, u okviru kog smo potpisali i Deklaraciju o integraciji Roma na zapadnom Balkanu. Sa Evropskom komisijom radimo na boljoj povezanosti regiona u cilju što uspešnije implementacije Evropske strategije za Rome, a važno je i odgovorno budžetiranje mera namenjenih uspešnoj inkluziji romske zajednice. RCC je na raspolaganju vladama iz regiona za dalju implementaciju svih planova”, izjavio je Usein.