Foto: N1

Takvim naslovom čitaocima se sugeriše da je Ministarstvo kulture i informisanja započelo borbu protiv latiničnog pisma, što apsolutno ne odgovara istini. Naprotiv, namera Ministarstva kulture i informisanja je da se podstakne upotreba ćirilice kako bi se zaustavili procesi njenog potiskivanja do kojih je došlo zbog duha vremena i istorijskih okolnosti.

Takođe smatramo da se takvim naslovom zauzima strana u javnoj polemici u vezi sa predlozima za izmenu i dopunu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i da se čitaocima ne dozvoljava da sami donesu zaključak. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u više navrata je istakao da predložene mere nemaju nikakvu „neprijateljsku“ nameru ka latiničnom pismu.