Ministarstvo poljoprivede: Uvedene mere protiv Afričke svinjske kuge 1Foto: Pixabay/JamesDeMers

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i direktivom Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu.

Afrička kuga svinja (AKS) je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi Naročito opasnih zaraznih bolesti u našim i evropskim propisima.

Bolest se širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima.

Za ovo oboljenje svinja ne postoji terapija niti postoji vakcina bilo gde u svetu. U slučaju pojave bolesti sprovode se radikalne mere uništenja životinja na farmi, odnosno zaraženom području, u suprotnom virus ubija životnje, izbijanje bolesti može izazvati  ogromnu ekonomsku štetu, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. 

Naredbom je propisano sledeće:

  1. Radi sprečavanja unošenja AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, tj za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola.
  2. Određena su dva područja i to područje umerenog rizika i područje visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama
  3. Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AKS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja.
  4. U slučaju pojave AKS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.