MUP: Raspisan konkurs za 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku 1Ilustracija Foto: MUP

U saopštenju se navodi da pravo učešća imaju državljani Srbije sa prebivalištem na toj teritoriji najmanje jednu godinu neprekidno, koji imaju završenu četvorogodišnju školu ili osnovne strukovne ili akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU).

Potrebno je da imaju između 18 i 24 godine, odnosno da nemaju više od 27 godina ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Kandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje da radi u policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u.