LCWS je godišnja konferencija koja okuplja oko 400 vrhunskih naučnika fizičara iz celog sveta, koji su uključeni u istraživanja u vezi sa linearnim akceleratorima u oblasti fizike visokih energija. U organizaciji LCWS skupova se smenjuju Evropa, Amerika i Azija, tako da se ovim skupom ne predstavlja samo Institut „Vinca“, već i Beograd, Srbija i Evropa, u čije je ime naš najveći naučni institut domaćin. Nakon skupova u Tokiju, Čikagu, Hamburgu, Pekingu i nizu drugih značajnih mesta na naučnoj mapi sveta, Beograd je dobio priliku da se predstavi u najboljem svetlu.

„Posebno mi je drago da su naučni rezultati Instituta „Vinča“ u ovoj oblasti prepoznati u toj meri da nam je ukazano poverenje da, u ime evropskih zemalja, budemo domaćin svetskog skupa i to u konkurenciji sa Univerzitetom Oksford. Ovo je svakako jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji događaj u naučnom životu Srbije u 2014. godini, pa u tom smislu očekujemo i podršku nadležnog ministarstva, kao i Grada Beograda“ – izjavio je dr Borislav Grubor, direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

Institut „Vinča“ je prema zvaničnoj statistici u poslednje tri godine institucija koja ima najuspešnije naučnike i projekte u oblasti fizike visokih energija u Srbiji. Ovaj skup u Beograd dovode upravo ti rezultati ili, tačnije, rezultati tima naučnika Instituta angažovanih na dva projekta budućih linearnih akceleratora, od kojih se jedan realizuje u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN). U ovoj oblasti naučnici iz Instituta „Vinča“ zauzimaju visoke pozicije uključujući i mesto predsedavajućeg borda kolaboracije, što je jedinstven slučaj za nekog ko dolazi sa afilijacijom srpske institucije.