Foto: Logo

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ni na jedno pitanje nije odgovorio, između ostalog ni na to da li javni servis ima osnova da naplaćuje posebnu naknadu za emitovanje programa na mobilnim uređajima.

U međuvremenu, javni servis tužio je kompaniju Pink International, zbog emitovanja programa na platformama Pink klik i Pink TV.

Drugostepenom presudom Privredni apelacioni sud potvrdio je prvostepenu, u delu kojim je naloženo da na platformama Pink Klik i Pink TV ne može da bude reemitovan program javnog servisa bez prethodnog zaključenja ugovora sa RTS-om.

Međutim, deo presude kojim je Pinku naloženo da RTS-u plati štetu od 683 hiljade dinara ukinut je i vraćen na ponovno suđenje.

Privredni apelacioni sud poziva se na Zakon o elektronskim medijima i na tumačenje REM-a da su operatori dužni da emituju osnovne kanale RTS-a, ali da zbog toga ne mogu da budu izloženi dodatnim troškovima.