Branilac Momčila Krajišnika Kolin Nikols i Tužilaštvo saglasni su u jednom: kazna od 27 godina zatvora izrečena bivšem političkom lideru bosanskih Srba je „očigledno neprimerena“. S tim što branilac tu kaznu smatra „neprimereno oštrom“, dok optužba misli da je „neprimereno blaga.“
Tužilaštvo je krajem oktobra prošle godine podnelo formalnu najavu žalbe na presudu o kazni, sa zahtevom da se optuženom izrekne kazna doživotnog zatvora. Ostali detalji žalbe zastupnika odbrane odnose se, kako tvrdi odbrana, uglavnom, na kršenje prava na pravično suđenje
Visina kazne je jedan od ukupno jedanaest osnova žalbe koju je, u ime Momčila Krajišnika, ovih dana podneo njegov dodeljeni branilac Kolin Nikols. Britanski advokat je tu žalbu podneo bez instrukcija i autorizacije optuženog koji ga ne prihvata za branioca i koji priprema svoj žalbeni podnesak.
Prvi i najvažniji osnov Nikolsove žalbe je da Krajišnik „nije imao pravično suđenje“ jer mu najpre nisu obezbeđeni „odgovarajuće vreme i uslovi za pripremu odbrane“, a zatim su mu nametnuta vremenska i druga ograničenja za izvođenje dokaza odbrane. Pretresno veće, smatra Nikols, nije sebi dalo dovoljno vremena da pažljivo razmotri prezentirane dokaze, već je presudu donelo i izreklo samo mesec dana po okončanom suđenju.
Ostali žalbeni osnovi su „neadekvatno obrazloženje presude“, zatim „pogrešan pristup veća udruženom zločinačkom poduhvatu“, kao i greške u činjeničnim i pravnim nalazima u pogledu deportacija, prinudnog preseljenja, hijerarhijskog položaja optuženog i njegovih saznanja o tome šta se u Bosni i Hercegovini dešava.
Britanski advokat smatra da je „čitavo suđenje bilo nepravično“ i zato osporava kompletnu presudu i traži novo suđenje Momčilu Krajišniku.