Nova vrsta pedagoškog asistenta 1Foto: Pixabay

Ove tri vrste pedagoške asistencije zahtevaju različite kompetencije jer se odnose na različite potrebe grupe učenika i polaznika, rečeno je FoNetu u Ministarstvu.

Kako je precizirano, ovu meru ne treba mešati sa podrškom pojedinoj deci za koju resor socijale angažuje pratioca za ličnu pomoć detetu radi lakšeg funkcionisanja i komunikacije tokom boravka u vrtićima, školama ili za vreme različitih vannastavnih aktivnosti. „Ova usluga ličnog pratioca spada u usluge iz domena socijalne zaštite u zajednici i u nadleznodti je lokalne samopuprave“, napominju u Ministarstvu prosvete.

Novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja omogućena je izrada Pravilnika o bližim uslovima za rad pedagoškog asistenta i Radna grupa koja je počela svoj rad u junu bliže će urediti proceduru angažovanja pedagoškog asistenta za podršku učenicima sa smetnjama u razvoju. Biće precizirane potrebne kompetencije i kriterijumi na osnovu kojih će se ustanovama odobravati angažovanje pedagoškog asistenta za grupu dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Iz Ministarstva prosvete podsećaju da je tokom 2018. godine je realizovan konkurs za izbor pedagoških asistenata koji pružaju podršku romskim učenicima, na osnovu kojeg je 50 novih pedagoških asistenata rapoređeno u osnovne škole u kojima je potreba za ovakvom podrškom bila najveća. Pored njih, u sistemu je ranije već angažovano 175 pedagoških asistenata, 140 u osnovnim školama i 35 u predškolskim ustanovama.