Foto: FoNet/Zoran Mrđa

„Da traže pravu, istinitu reč, da su objektivni, koliko je najviše moguće“, rekao je Hočevar na književno umetničkoj manifestaciji posvećenoj biskupu Svetom Franji Seleškom, kako je navedno, zaštitniku medijskih delatnika.

Prema rečima Hočevara, smisao komuniciranja i medija je da „stvaraju zajedništvo u različitosti i da su sve pojedinačne harizme u službi zajedništva“.

On je poželeo svima koji su u službi komunikacija toliko veliku ljubav u poslu da sve oduševe za ono što je istinito, lepo i dobro.

Tokom ove manifestacije Rade Kisić sa Teološkog bogoslovskog fakulteta u Begradu, govorio je o knjizi „Isusova škola života“ bečkog kardinala Kristofa Šenborna, zatim je predstavljena višejezička poetska zbirka Ivana Sokača pod nazivom „Brodovi“, u izdanju Beogradske nadbiskupije.

Sveti Franjo Saleški delovao je u 16. veku, širio je hrišćansko učenje, izmedju ostalog, pišući letke i zidne novine.

Povezani tekstovi