„Pokušaj njegove rehabilitacije poništava antifašističku borbu srpskog i svih drugih jugoslovenskih naroda“, navodi se u saopštenju i dodaje da je poslednjih decenija došlo do revizije i falsifikovanja istorije i marginalizacije partizanskog pokreta čime su se Srbija i srpski narod samoisključili iz fronta evropskih antifašističkih snaga.

U tom smislu donet je Zakon o izjednačavanju partizana i četnika, a potom i Zakon o rehabilitaciji kojima je pokrenut proces rehabilitacije ličnosti koje su bile na strani kolaboracije sa fašističkom Nemačkom, navodi se u saopštenju. Ukazuje se da sud nije nadležan za uspostavljanje neke nove prošlosti, niti sme da nipodaštava nepobitne činjenice o kojima svedoče brojni dokumenti i neosnovano je da se, pre ocene Ustavnog suda vodi postupak na osnovu zakona za koje je od Ustavnog suda zatraženo da preispita njihovu utemeljenost.

Saopštenje su potpisali Savez antifašista Srbije, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava, Građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku, Žene u crnom, predsednik koordinacionog odbora IV Vojvođanske konvencije Živan Berisavljević, Centar za kulturnu dekontaminaciju, grupa „Spomenik“ BKV Fond, Centar za evroatlantske studije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Beogradski centar za ljudska prava.

Nastavlja se postupak u Višem sudu

Pred Višim sudom u Beogradu, u sudskoj zgradi u Timočkoj ulici broj 15, u petak 23. marta 2012, u 10 časova, nastavlja se postupak rehabilitacije generala Dragoljuba Mihailovića, kada bi trebalo da bude nastavljeno saslušanje svedoka Slobodana Markovića, objavljeno je na sajtu ovog suda. Takođe se navodi da će u toku ovog postupka sud potom saslušati i druge predložene svedoke, kao i razmotriti ostale dokaze koji su u međuvremenu dostavljeni sudu.