Foto: FreeImages / zizzy0104

Kako je navedeno na predstavljanju, ovajh dokument je prevashodno namenjen novinarima i medijima koji su dostupni onlajn, ali je primenljiv i na druge forme izražavanja na internetu gde se na različitim platformama plasiraju urednički oblikovani medijski sadržaji.

Cilj je da se razjasne brojne nedoumice koje se odnose na primenu standarda dužne novinarske pažnje, odnosa prema izvorima informacija, načina na koji se prenose medijski sadržaji, poštovanja privatnosti, poštovanja autorstva i na druga važna pitanja uređena Kodeksom.

Kako su poručili iz Saveta za štampu, narednih dana će po nekoliko primeraka biti dostavljeno redakcijama, a od danas je u elektronskoj formi dostupan i na sajtu ovog samoregulatornog tela.

Dokument možete preuzeti s ovog linka.