Odnos prema osobama sa invaliditetom i dalje pun nerazumevanja 1Brankica Janković Foto: ravnopravnost.gov.rs

Ona je ovo izjavila povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Poverenica ukazuje da je odnos prema osobama sa invaliditetom i dalje pun predrasuda i nerazumevanja, što dodatno otežava njihov socijalni i ekonomski položaj, stavljajući ih na margine društva. Invaliditet je godinama među najčešćim osnovima diskriminacije u pritužbama koje građani podnose Povereniku i to u oblastima pružanja usluga ili korišćenja javnih površina i rada i zapošljavanja. U naročito nepovoljnom položaju nalaze se deca i žene sa invaliditetom, koji su neretko žrtve višestruke diskriminacije, navodi Janković.

Kako se navodi u saopštenju, na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Narodne Skupštine Srbije, koja je održana na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica Janković je ukazala da i dalje postoji praksa potpunog lišavanja poslovne sposobnosti na osnovu medicinskog pristupa, čime se osobe sa invaliditetom ostavljaju bez mogućnosti da odlučuju o svom životu, što je u suprotnosti sa osnovnim principima ravnopravnosti i ljudskih prava i nije u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. Stoga je neophodno izmeniti propise koji uređuju pitanje lišavanja poslovne sposobnosti, kao i stavljanja pod starateljstvo u cilju omogućavanja osobama sa invaliditetom da odlučuju o sopstvenom životu, zaključila je Janković.